BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Chương trình công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2018 (Số:10/CTr-UBND, ngày 04/01/2018)

Thứ Sáu, 12/01/2018 - 09:53

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2018

 

 

 

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện và Quyết định của UBND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.

2. Chỉ đạo sản xuất theo kế hoạch, thực hiện tốt công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm; Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, công tác chuẩn bị trồng rừng mới năm 2018.

3. Chỉ đạo các xã thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới; Chỉ đạo xã Hoàng Văn Thụ, xã Tân Văn tổ chức đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

4. Chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch; thực hiện công tác giải ngân, quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành theo quy định.

5. Tiếp tục chỉ đạo công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện công tác đấu giá đất xã Thiện Thuật; xã Hoàng Văn Thụ; Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để các dự án được khởi công theo kế hoạch; Thực hiện công tác chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định...

6. Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch. Điều hành ngân sách kịp thời, đáp ứng những nhiệm vụ chi, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

7. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục và đào tạo; Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Trường học đạt chuẩn Quốc gia, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn; Thực hiện tốt công tác Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên.

8. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày kỷ niệm. Thực hiện tốt công tác truyền thanh, truyền hình, thể dục, thể thao.

9. Tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, tổ chức phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân, đảm bảo công tác y tế dự phòng; Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT.

10. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách người có công; tổ chức rà soát các hộ nghèo, gia đình chính sách, thực hiện tốt công tác cứu đói trong dịp Tết, không để hộ dân nào bị đói trong dịp Tết; Thực hiện tốt công tác phòng chống rét cho người.

11. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

12. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Tăng cường trách nhiệm tham mưu, điều hành của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các, thị trấn tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

13. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

          14. Chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng địa phương, thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng trực chiến đấu đảm bảo quân số theo quy định; Chỉ đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đảm bảo chất lượng, số lượng.

15. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, tổ chức rà soát, nắm bắt kịp thời công dân xuất cảnh trái phép và số công dân đi khỏi địa bàn.

II. TỔ CHỨC, THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ

1. Dự giao ban Thường trực Huyện uỷ: Tổ chức vào các ngày 02 và 16 tháng 01 năm 2018.

2. Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, kỳ họp thứ 30: Tổ chức vào ngày 18 tháng 01 năm 2018.

3. Dự Hội nghị Giao ban Thường trực Huyện ủy mở rộng triển khai nhiệm vụ năm 2018: Tổ chức vào ngày 24 tháng 01 năm 2018, nội dung:

          Quán triệt một số nội dung về công tác chỉ đạo trước, trong và sau tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018.

4. Họp trực tuyến với UBND tỉnh: Tổ chức ngày 05 tháng 01 năm 2018, gồm các nội dung:

- Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị: Chuẩn bị các điều kiện liên quan về kỹ thuật, kết nối trực tuyến với tỉnh đảm bảo yêu cầu. Chủ động nhận tài liệu với Văn phòng UBND tỉnh, in đủ số lượng, phát tài liệu tại cuộc họp.

5. Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tháng 01 năm 2018:

a) Kỳ họp thứ nhất: Tổ chức vào ngày 02 tháng 01 năm 2018, nội dung:

- Dự thảo các Văn bản liên quan của UBND huyện về thực hiện Quyết định 2533/QĐ-UBND, ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Nội vụ.

- Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất năm 2018.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội điểm, chỉ đạo tổ chức các lễ hội Xuân 2018 tại cơ sở.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Chương trình công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2018;

- Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/01 đến ngày 15/01/2018.

          - Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 01/01 đến ngày 15/01/2018.

- Dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác giao chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018.

- Báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao các cơ quan, đơn vị tính đến ngày 31/12/2017.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND.

b) Kỳ họp thứ Hai: Tổ chức vào ngày 15 tháng 01 năm 2018, nội dung:

- Dự thảo Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tiếp nhận và tặng quà các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội.

- Dự thảo Chỉ thị của UBND huyện về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

- Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/01 đến ngày 31/01/2018;

          - Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/01 đến ngày 31/01/2018.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND.

6. Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Họp UBND huyện thường kỳ tháng 01: Tổ chức vào ngày 22 tháng 01 năm 2018, nội dung:

- Báo cáo tổng kết, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của UBND huyện.

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 01 năm 2018.

- Chỉ thị của UBND huyện về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đơn vị chủ trì chuẩn bị: Văn phòng HĐND và UBND.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác UBND huyện sẽ thông báo./.

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 234,335

  IP của bạn: 54.198.134.127

  Thời gian: 2018-04-25 13:56:32

  Chi tiết:

   Hôm nay: 308

   Tuần này: 8673

   Tháng này: 32639

   Năm nay: 141154

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com