BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017 (Số: 04 /UBND-TCKH, ngày 03/01/2018)

Thứ Sáu, 12/01/2018 - 09:48

Kính gửi:

 

- Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện;
- Các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;

- UBND các xã, thị trấn; đơn vị dự toán thuộc huyện.

 

Thực hiện Công văn số 2398/STC-HCSN ngày 27/12/2017 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017. Để có căn cứ tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính theo quy định. UBND huyện yêu cầu:

 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn báo cáo đầy đủ nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 2398/STC-HCSN ngày 27/12/2017 và gửi báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Tài chính-Kế hoạch) trước ngày 08/02/2018 để tổng hợp.

2. Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch tổng hợp, dự thảo báo cáo của UBND huyện gửi Sở Tài chính đúng thời gian quy định.

(Văn bản số 2398/STC-HCSN ngày 27/12/2017 của Sở Tài chính gửi kèm trên hệ thống eOffice huyện).

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 234,334

  IP của bạn: 54.198.134.127

  Thời gian: 2018-04-25 13:56:10

  Chi tiết:

   Hôm nay: 307

   Tuần này: 8672

   Tháng này: 32638

   Năm nay: 141153

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com