BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

THÔNG BÁO Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ( Từ ngày 16/12 đến ngày 31/12/2017) (Số: 216/TB-UBND, ngày 15/12/2017)

Thứ Hai, 25/12/2017 - 14:02

THÔNG BÁO

Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch UBND huyện

( Từ ngày 16/12 đến ngày 31/12/2017)

 

 

Sau khi xem xét dự kiến lịch công tác, một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/12/2017 đến ngày 31/12/2017 của Văn phòng HĐND và UBND trình; ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch, đối chiếu với các văn bản, tài liệu liên quan, đồng chí Lương Trương Đạt, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ngoài các nhiệm vụ đã phân công theo quy chế làm việc, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ông Lương Trương Đạt, Chủ tịch UBND huyện:

- Chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn, theo kế hoạch;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh; Thực hiện công tác tổng kết công tác quốc phòng năm 2017; Chỉ đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018, đảm bảo chất lượng, số lượng;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy UBND huyện ( Khi có văn bản chỉ đạo của tỉnh);

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tổng kết công tác năm 2017, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2018; Tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 theo thẩm quyền;

- Chỉ đạo xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo.

2. Ông Vi Song Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện:

- Chỉ đạo thực hiện hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành Giáo dục và Đào tạo, công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia;

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các ngày kỷ niệm; Các hoạt động văn hóa, thể thao, công tác Truyền thanh- Truyền hình;

- Chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân, đảm bảo công tác y tế dự phòng; Công tác xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã;

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Công tác cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thụ hưởng; Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; Công tác giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ trên địa bàn;

- Chỉ đạo xử lý đơn thư liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

3. Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện:

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất, làm đường giao thông nông thôn, làm thủy lợi theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại các xã. Chỉ đạo tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Hoàng Văn Thụ;

        - Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, thực hiện công tác giải ngân, quyết toán các nguồn vốn xây dựng cơ bản; Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018;  

            - Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các công trình, dự án; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế đối với các hộ gia đình không chấp hành Quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình, dự án: Công trình Trụ sở Kho bạc nhà nước huyện, công trình Trường THCS xã Tô Hiệu; Chỉ đạo thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất lô đất số 12 tại Trung tâm xã Thiện Thuật; Lô đất tại thôn Phai danh, xã Hoàng Văn Thụ;

          - Chỉ đạo thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các hộ dân chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định;

- Chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch;  

- Chỉ đạo xử lý đơn thư liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

UBND huyện thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 234,322

  IP của bạn: 54.198.134.127

  Thời gian: 2018-04-25 13:52:31

  Chi tiết:

   Hôm nay: 295

   Tuần này: 8660

   Tháng này: 32627

   Năm nay: 141142

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com