BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Kỳ 2, ngày 15/12/2017) (Số: 215 /TB-UBND, ngày 15/12/2017)

Thứ Hai, 25/12/2017 - 14:00

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện

(Kỳ 2, ngày 15/12/2017)

 

 

Ngày 15/12/2017, đồng chí Lương Trương Đạt, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (kỳ 2, tháng 12 năm 2017) để xem xét, thống nhất một số nội dung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện từ ngày 16/12 đến ngày 31/12/2017;

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện trình các nội dung, ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Phòng Nội vụ trình: Dự kiến đánh giá phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn năm 2017 (đối tượng thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý).

Sau khi xem xét dự kiến đánh giá phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, UBND huyện cơ bản nhất trí với dự kiến.

Giao Phòng Nội vụ tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp hoàn chỉnh, tham mưu cho UBND huyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, đánh giá phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn năm 2017, theo quy định.

2. Văn phòng HĐND và UBND trình:

a) Dự thảo Chương trình làm việc của UBND huyện năm 2018.

Sau khi xem xét, thảo luận, UBND huyện nhất trí với nội dung Dự thảo Chương trình làm việc của UBND huyện năm 2018. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, tiếp thu các ý kiến thảo luận hoàn chỉnh Dự thảo để trình xin ý kiến các Thành viên UBND huyện tại phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 12 năm 2017.

b) Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 16/12 đến ngày 31/12/2017.

Nhất trí với nội dung Dự thảo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày từ 15/12 đến ngày 31/12/2017. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, tiếp thu các ý kiến thảo luận hoàn chỉnh và ban hành.

          c) Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/12 đến ngày 31/12/2017.

Nhất trí với nội dung Dự thảo Thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, từ 15/12 đến ngày 31/12/2017. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, tiếp thu các ý kiến thảo luận hoàn chỉnh và ban hành.

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./.

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 234,333

  IP của bạn: 54.198.134.127

  Thời gian: 2018-04-25 13:55:46

  Chi tiết:

   Hôm nay: 306

   Tuần này: 8671

   Tháng này: 32637

   Năm nay: 141152

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com