BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

V/vCông tác chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 (số 16/BC - UBND)

Thứ Ba, 29/01/2013 - 14:08

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo, triển khai  thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm

 cấp bách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013

 
 

1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên

UBND huyện đã tập trung quán triệt và chỉ đạo thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh:

1.1 Công điện số 10/CĐ-TTg ngày 03/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 16/CT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương, Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 02/11/2012 của Bộ Tài Chính về tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013;

1.2 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh về đẩy mạnh sản xuất đông xuân năm 2012 – 2013; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh về  tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại và phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 07/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường phòng, chống rét trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2013 Của UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

1.3 Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh, về việc ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Quý Tỵ năm 2013.

2. Công tác chỉ đạo điều hành trước Tết Nguyên đán Quý tỵ 2013

UBND huyện đã  ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu ngay từ những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013:

 Ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/12/2012 về đẩy mạnh sản xuất đông xuân năm 2012 - 2013; Quyết định 3768/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Điện khẩn số 01/ĐK-UBND ngày 08/01/2013 về việc tăng cường phòng chống rét trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2013 về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý tỵ năm 2013; Quyết định 368/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 15/01/2013 về việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng và tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện nhận dịp Tết Quý Tỵ năm 2013.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013

3.1 Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo triển khai nghiêm túc và có hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, của Hội đồng nhân dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, Quyết định của UBND huyện về cơ chế điều hành thực hiện kế hoạch năm 2013.

Tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và đúng chủ trương “mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

3.2 Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Kế hoạch sản xuất vụ đông xuân. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phát động phong trào ra quân trồng cây đầu xuân, làm thuỷ lợi, giao thông nông thôn; tổ chức cung ứng đầy đủ, kịp thời và bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Chủ động công tác phòng, chống đói, rét cho gia súc và gia cầm; đẩy mạnh phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là bệnh cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng ở gia súc, bệnh tai xanh và bốn bệnh đỏ ở lợn, không để phát sinh dịch trên địa bàn. Chủ động chuẩn bị cây giống phục vụ trồng rừng vụ xuân, trồng cây ăn quả năm 2013 và Tết trồng cây xuân Quý Tỵ 2013. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án thành phần của các xã điểm xây dựng nông thôn mới. Tăng cường thực hiện công tác phòng chống thiên tai, công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng.

          3.3 Phòng Kinh tế và hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 16/CT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương, Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 02/11/2012 của Bộ Tài Chính về tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Tổ chức theo dõi sát diễn biến thị trường, tình hình cung cầu hàng hóa, có kế hoạch bảo đảm cung ứng đủ nguồn hàng; thực hiện các biện pháp bình ổn giá theo quy định; kết hợp các chương trình bình ổn và chương trình đưa hàng về nông thôn, chuẩn bị tốt các nguồn hàng chính sách và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trực tiếp phục vụ cho nhu cầu Tết của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa; tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán hàng theo đúng giá niêm yết; xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi đầu cơ, găm hàng, gây sốt giá, nâng giá tuỳ tiện ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh về tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại và phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo; kiên quyết ngăn chặn việc nhập lậu pháo từ nước ngoài. Giám sát chặt chẽ việc cung ứng điện, có phương án dự phòng để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong suốt dịp Tết Nguyên đán.

Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự an toàn giao thông như xe quá tải, phương triện vận tải không an toàn, chạy quá tốc độ, say rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông…kiểm tra, duy tu sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng.

3.4 Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước. Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện và các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ đối với giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ được trợ cước, trợ giá, được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước. Tập trung kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ bình ổn giá, việc chấp hành pháp luật về giá, thuế, phí đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tăng cường quản lý thu, kiểm soát thu, ngăn chặn việc trốn thuế, nợ đọng thuế…; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, không để xảy ra việc sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

3.5 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, kế hoạch đi thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, các đối tượng chính sách xã hội, người già cô đơn, trẻ em mồ côi, các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, viếng nghĩa trang liệt sĩ. Tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo để có biện pháp trợ cấp, cứu trợ kịp thời, đảm bảo không để xảy ra hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Tết vì người nghèo” và chủ trương “mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

3.6 Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng của kế hoạch năm 2013; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy mạnh tiến độ thi công ngay từ đầu năm, đặc biệt là ngay sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định. Tiếp tục thực hiện các biện pháp huy động, bổ sung các nguồn vốn cho các chương trình, dự án. Các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án tập trung thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán đối với khối lượng thực hiện và các công trình hoàn thành của năm 2012; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán, quyết toán, không để tồn đọng vốn tại Kho bạc nhà nước.

3.7 Phòng Văn hóa và Thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân, phòng chống tệ nạn xã hội bằng các hình thức thiết thực. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các đoàn thể nhân dân tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, vui tươi, hấp dẫn, lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của từng địa bàn để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết; tăng cường quản lý, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội, tín ngưỡng để hoạt động mê tín, dị đoan, thu lợi bất chính. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh.

3.8 Phòng Y tế phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Có kế hoạch đảm bảo phòng, chống các dịch bệnh có thể xảy ra. Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tổ chức bảo đảm trực cấp cứu 24/24 giờ tại Trung tâm y tế, trạm y tế xã, bố trí cán bộ trực hợp lý để giải quyết kịp thời, cấp cứu bệnh nhân trong mọi thời điểm; đảm bảo công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết.

3.9 Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn trong việc quản lý học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, thực hiện nghỉ Tết theo đúng thời gian quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh và gia đình ký cam kết thực hiện việc cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo và thả “đèn trời”. Động viên giáo viên, học sinh hăng hái tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và lao động sản xuất trong dịp Tết tại địa phương. Đồng thời, tổ chức trực bảo vệ và bảo quản tốt cơ sở vật chất trường học trong dịp Tết.

3.10 Hạt Kiểm lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng, chống cháy rừng trong mùa khô. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát việc vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

3.11 Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện quyết liệt kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; phát hiện, đấu tranh làm vô hiệu hóa âm mưu và hoạt động lợi dụng xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch; chủ động các phương án đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các điểm vui chơi đông người trong dịp Tết và lễ hội. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý các đối tượng có hành vi buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo và thả “đèn trời” trái phép; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo, sử dụng vật liệu nổ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra các vi phạm về pháo thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

3.12 Ban chỉ huy quân sự huyện duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến; kịp thời xử lý các tình huống đột xuất xảy ra và tổ chức tuần tra canh gác đảm bảo an toàn đơn vị và địa bàn.

3.13 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tích cực huy động các nguồn vốn; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và cá nhân được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết; xử lý tốt các khoản nợ xấu theo chỉ đạo của Chính phủ; quản lý chặt chẽ kinh doanh vàng, ngoại tệ để góp phần bình ổn giá cả, thị trường. Tổ chức các máy ATM đáp ứng đầy đủ, tuyệt đối an toàn để phục vụ nhu cầu rút tiền mặt của nhân dân trong dịp Tết.

3.14 Bưu điện huyện, Trung tâm Viễn thông, Chi nhánh điện, Xí nghiệp Cấp nước Bình Gia có trách nhiệm đảm bảo cung cấp ổn định, đầy đủ, thông suốt về thông tin liên lạc, điện, nước, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân, các cơ quan và doanh nghiệp trong dịp Tết.

3.15 Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành xây dựng các chương trình tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ để Lãnh đạo huyện thăm hỏi, chúc mừng, động viên nhân dịp Tết Nguyên đán.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Tăng cường kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị; nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ để làm quà biếu, quà tặng, chia thưởng dưới mọi hình thức trong dịp Tết. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân phải bố trí lịch làm việc phù hợp, không được để công việc trì trệ, ách tắc trong dịp Tết.

Đính kèmDung lượng
BC CTchi dao mot so nhiem vu cap bach trong va sau tet 2013 .doc74.5 KB

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 181,467

  IP của bạn: 54.81.182.16

  Thời gian: 2018-03-17 13:22:03

  Chi tiết:

   Hôm nay: 247

   Tuần này: 9195

   Tháng này: 21465

   Năm nay: 87967

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com