Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin Điện tử Huyện Bình Gia

 

Các sở, ngành, huyện, TP

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh. (Số: 17 /UBND-TCKH, ngày 09/01/2016)

Thứ Năm, 12/01/2017 - 07:20

Kính gửi:

 

- Văn phòng Huyện ủy, các đoàn thể của huyện;
- Các phòng chuyên môn; Các đơn vị sự nghiệp, đơn vị dự toán thuộc huyện;

- UBND các xã, thị trấn.

 

Thực hiện Công văn số 2083/STC-QLNS ngày 12/12/2016 của Sở Tài chính về việc xin ý kiến tham gia về các Quyết định của UBND tỉnh.

Để có cơ sở tham gia ý kiến gửi Sở Tài chính theo quy định. UBND huyện yêu cầu các đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo các Quyết định sau:

1. Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020.

2. Ban hành quy định định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020.

3. Về mức thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ công cộng, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Các đơn vị gửi ý kiến tham gia về UBND huyện (qua Phòng Tài chính-Kế hoạch) trước ngày 13/01/2017 để tổng hợp, gửi Sở Tài chính theo quy định.

(Công văn số 2083/STC-QLNS ngày 12/12/2016 của Sở Tài chính có trên hệ thống eOffice của huyện).

UBND huyện yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

 

free web stats

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIA -TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn