BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo dự hội nghị Sơ kết Cụm An ninh liên hoàn khu vực giáp ranh tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2016 (Số: 216/TB-UBND, ngày 15/12/2016)

Thứ Sáu, 16/12/2016 - 07:18

THÔNG BÁO

Dự hội nghị Sơ kết Cụm An ninh liên hoàn

khu vực giáp ranh tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2016

 

 

 

          Thực hiện Quy chế phối hợp xây dựng địa bàn an toàn khu vực tiếp giáp giữa 04 huyện: Bình Gia, Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn và huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; kế hoạch số 205/KH-BCĐ, ngày 15/11/2016 của Ban Chỉ đạo 138 huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng về tổ chức Hội nghị sơ kết Cụm An ninh liên hoàn địa bàn giáp ranh huyện Thạch An (Cao Bằng) – huyện Tràng Định, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) – huyện Na Rì (Bắc Kạn) năm 2016; Giấy mời số 19/GM-BCĐ ngày 01/12/2016 của BCĐ 138 huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

          Để tổ chức Đoàn tham dự Hội nghị Sơ kết Cụm An ninh liên hoàn (ANLH) tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đảm bảo về thời gian góp phần cho thành công của Hội nghị. Ủy ban nhân dân huyện thông báo một số nội dung liên quan và đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung cụ thể:

          I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ

          1. Thời gian tổ chức Hội nghị: Hồi 07 giờ 30 ngày 23/12/2016 (Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng tổ chức tiếp đón đại biểu ở xa từ 14 giờ 00 ngày 22/12/2016).

2. Địa điểm Hội nghị: Hội trường UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

          3. Thời gian Đoàn khởi hành đi Thạch An, Cao Bằng: Xuất phát Lúc 12 giờ 10 phút ngày 22/12/2016 (thứ Năm). Các thành viên đoàn tập trung tại sân UBND huyện Bình Gia.

          4. Thành phần:

          - Mời: Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện;

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Huyện Ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện;

          - Đội trưởng (hoặc Phó đội trưởng) các đội: An ninh, CSĐTTP về TTXH, KT, Ma túy, đội Công an XDPT và PTX về ANTT Công an huyện;

          - Đại diện 02 tập thể và 03 cá nhân điển hình (có quyết định khen thưởng).

          (Có danh sách cụ thể kèm theo)

          II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

Theo Kế hoạch số 205/KH-BCD, ngày 15/11/2016 của BCĐ 138 huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đính kèm.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập Đoàn, chủ động trao đổi với Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng về thành phần, số lượng đại biểu.

          - Chuẩn bị phương tiện, cung cấp danh sách Đoàn đại biểu dự Hội nghị gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạch An theo thời gian quy định.

          2. Công an huyện

          Tham mưu cho UBND huyện chuẩn bị báo cáo tổng kết và báo cáo tham luận theo ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 327/VP ngày 09/11/2016 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc chuẩn bị các nội dung tham dự Hội nghị Sơ kết cụm ANLH năm 2016 tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

         3. Phòng Nội vụ: Phối hợp tham mưu cho UBND huyện về công tác thi đua khen thưởng (02 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu).

        Đề nghị các thành phần tham dự sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ để Hội nghị thành công tốt đẹp./.

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 231,599

  IP của bạn: 54.224.44.168

  Thời gian: 2018-04-22 21:34:27

  Chi tiết:

   Hôm nay: 556

   Tuần này: 11556

   Tháng này: 29886

   Năm nay: 138401

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com