BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Kỳ 1, ngày 02/12/ 2016) (Số: 207 /TB-UBND)

Thứ Năm, 08/12/2016 - 00:46

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện

(Kỳ 1, ngày 02/12/ 2016)

 

 

 

Ngày 02/12/2016, đồng chí Lương Trương Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (kỳ 1, tháng 12/2016) để xem xét, thống nhất một số nội dung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện từ ngày 01/12/2016 đến ngày 15/12/2016;

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện trình các nội dung, ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận như sau:

1. Dự thảo Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện từ 01/12/2016 đến ngày 15/12/2016.

- Nhất trí với nội dung Dự thảo Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện từ ngày từ 01/12/2016 đến ngày 16/12/2016;

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, tiếp thu các ý kiến thảo luận hoàn chỉnh và ban hành theo quy định.

2. Dự thảo Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện tháng 12 năm 2016

- Nhất trí với nội dung Dự thảo Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện tháng 12 năm 2016;  

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, tiếp thu các ý kiến thảo luận hoàn chỉnh và ban hành theo quy định.

3. Dự thảo Thông báo Chương trình công tác của lãnh đạo Ủy ban nhân dân  huyện cần tập trung chỉ đạo từ ngày  01/12/2016 đến ngày 15/12/2016.

- Nhất trí với nội dung Dự thảo Chương trình công tác của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện cần tập trung chỉ đạo từ ngày 01/12/2016 đến ngày 15/12/2016.  

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện, tiếp thu các ý kiến thảo luận hoàn chỉnh và ban hành theo quy định.

4. Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức rà soát các khu đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụng không có hiệu quả, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để xem xét, thu hồi (Đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 178/TB-UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện); xây dựng kế hoạch cụ thể để rà soát, chỉnh lý…Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất còn sai sót nhiều ở các xã ( Thông báo số 148 ngày 01/12/2016 của Huyện uỷ Bình Gia). Một số nội dung đã giao, như: tham mưu dứt điểm thu hồi mặt bằng trường mần non xã Yên Lỗ, đấu giá Lô 12 tại Trung tâm chợ Pắc Khuông và một số nội dung khác ( Phòng Tài nguyên và Môi trường cần khẩn trương và chủ động hơn nữa trong tham mưu, rút kinh nghiệm để lãnh đạo huyện nhắc và đôn đốc rất nhiều lần…).

- Ủy ban nhân dân đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 14/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện, đến nay còn 02 đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp chưa tham mưu xây dựng kế hoạch, yêu cầu 02 đơn vị khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện (Đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 854/UBND-VP ngày 02/11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện).

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./.

 

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 231,604

  IP của bạn: 54.224.44.168

  Thời gian: 2018-04-22 21:35:39

  Chi tiết:

   Hôm nay: 561

   Tuần này: 11561

   Tháng này: 29891

   Năm nay: 138406

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com