BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bình Gia (Số: 203/TB-HĐPH, ngày 29/11/2016)

Thứ Năm, 08/12/2016 - 00:44

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng phối hợp

 phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bình Gia

 

 

 

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch phổ biến, giáo dục của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện (viết tắt là Hội đồng PHPBGDPL). Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phân công nhiệm vụ các thành viên của Hội đồng như sau:

I. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng:

1. Ông Vi Song Hào-Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng.

Phụ trách chung, chỉ đạo sự phối hợp giữa các thành viên Hội đồng và thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

2. Ông Hoàng Văn Quyền-Trưởng phòng Tư pháp huyện, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng.

Giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ chung, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể huyện và Hội đồng PHPBGDPL các xã, thị trấn thực hiện công tác PBGDPL; tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác của Hội đồng; chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp của Hội đồng; dự toán, quyết toán kinh phí PBGDPL và phụ trách tổ thư ký của Hội đồng.

Chỉ đạo công tác PBGDPL xã:  Thiện Long.

3. Ông Nông Quang Bình-Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phó chủ tịch Hội đồng.

Chỉ đạo công tác các văn bản do địa phương ban hành đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện.

Phụ trách công tác PBGDPL xã: Yên Lỗ.  

4. Ông Nguyễn Tiến Bình-Chính trị viên Phó Ban chỉ huy quân sự huyện, thành viên Hội đồng.

Chỉ đạo công tác PBGDPL trong đơn vị, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên trên địa bàn huyện; chủ trì công tác phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng.

Phụ trách công tác PBGDPL xã: Tân Hoà.

5. Ông Hoàng Văn Nhai-Phó trưởng Công an huyện, thành viên Hội đồng.

Chỉ đạo công tác PBGDPL trong lực lượng công an; chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật về an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phụ trách công tác PBGDPL xã Quang Trung.

6. Ông Linh Công Thành-Phó Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện,  thành viên Hội đồng.

Chỉ đạo công tác PBGDPL trong ngành kinh tế tài chính; chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế-tài chính; phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch kinh phí PBGDPL.

Phụ trách công tác PBGDPL xã Hoa Thám.

7. Ông Liễu Minh Tuấn-Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thành viên Hội đồng.

Chỉ đạo công tác PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, học sinh ở các cấp học bậc học; chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo trên địa bàn huyện.

Phụ trách công tác PBGDPL xã Hoà Bình.

8. Ông Lương Đình Tùng-Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện, thành viên Hội đồng.

Chỉ đạo công tác PBGDPL liên quan đến các chế độ chính sách xã hội, Luật bình đẳng giới trên địa bàn huyện.

Phụ trách công tác PBGDPL xã Hồng Phong.

9. Bà Chu Thị Hải- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thành viên Hội đồng.

Chỉ đạo công tác PBGDPL cho cán bộ và nhân dân liên quan đến pháp luật về an toàn giao thông, bảo vệ các công trình giao thông trên địa bàn huyện.

Phụ trách công tác PBGDPL xã Bình La.

10. Ông Lèo Văn Hiệp-Trưởng Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, thành viên Hội đồng.

Chỉ đạo công tác PBGDPL thông qua hệ thống Truyền thanh-Truyền hình huyện, và hệ thống truyền thanh ở cơ sở.

Phụ trách công tác PBGDPL xã Mông Ân.

11. Ông Hoàng Văn Thắng, Phó trưởng phòng Nội vụ

Chỉ đạo công tác PBGDPL về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo công tác PBGDPL thuộc khối hành chính sự nghiệp.

Phụ trách công tác PBGDPL xã Minh Khai.

12. Ông Hoàng Kim Vy- Trưởng phòng dân tộc huyện, thành viên Hội đồng.

Chỉ đạo công tác PBGDPL các văn bản pháp luật liên quan đến công tác dân tộc.

Phụ trách công tác PBGDPL xã Vĩnh Yên.

13. Bà Hoàng Thị Đường-Trưởng phòng Văn hóa và thông tin huyện, thành viên Hội đồng.

Chỉ đạo công tác PBGDPL thông qua các loại hình Văn hoá Nghệ thuật, Chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Văn hoá thông tin .

Phụ trách công tác PBGDPL xã Tô Hiệu.

14. Ông Trần Nam Sơn- Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành viên Hội đồng

Chỉ đạo công tác PBGDPL các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai và khoáng sản.

Phụ trách công tác PBGDPL xã Thiện Hoà

15. Ông Đào Thế Đông- Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành viên Hội đồng

Chỉ đạo công tác PBGDPL các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ lợi, bảo vệ và phát triển rừng.

Phụ trách công tác PBGDPL xã Hưng Đạo

16. Bà Trần Thị Phương -Trưởng Phòng Y tế huyện, thành viên Hội đồng.

Chỉ đạo công tác PBGDPL các văn bản pháp luật liên quan đến công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phụ trách công tác PBGDPL xã Thiện Thuật.

17. Ông Nông Xuân Tươi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thành viên Hội đồng

Chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tuyên giáo.

Phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Khối các cơ quan Đảng, Đoàn thể.

18. Ông Phạm Ngọc Nam, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, thành viên Hội đồng

Chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, chỉ đạo Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cấp xã phối hợp với chính quyền phổ biến các văn bản pháp luật thông qua các công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác mặt trận.

          Phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật xã Hoàng Văn Thụ.

19. Ông Nông Ngọc Long, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, thành viên Hội đồng

Chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong hội viên Hội Cựu chiến binh; tuyên truyền, vận động Hội viên chấp hành pháp luật chính sách của Đảng, nhà nước, bảo vệ kịp thời quyền lợi hợp pháp của hội viên.

20. Bà Hoàng Thị Vân Phương, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, thành viên Hội đồng

Chỉ đạo các tổ chức công đoàn phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động thuộc mọi lĩnh vực; chủ trì phối hợp phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động cho mọi tổ chức, cá nhân.

Phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật xã Tân Văn.

21. Bà Hoàng Thị Anh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện,thành viên Hội đồng

Chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; chủ trì phối hợp phổ biến đến nông dân các chính sách pháp luật có liên quan về nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện.

          Phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thị trấn Bình Gia.

22. Bà Hoàng Thị Thuỳ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, thành viên Hội đồng.

Chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên Hội Phụ nữ từ huyện  đến cơ sở; chủ trì phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ; giáo dục ý thức pháp luật của phụ nữ thông qua công tác vận động.

Phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật xã Quý Hoà.

23. Ông Nông Ngọc Duy, Bí thư Đoàn TNCS huyện, thành viên Hội đồng

Chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật các vấn đề về thanh thiếu niên cho mọi đối tượng trên địa bàn huyện; giáo dục ý thức pháp luật trong tổ chức đoàn, hội, đội thông qua các hoạt động của đoàn, hội, đội.

          Phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật xã Hồng Thái.

II. Tổ chức thực hiện:

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào kế hoạch công tác hàng năm của Hội đồng PHPBGDPL huyện, các thành viên được phân công chủ động triển khai công tác PBGDPL thuộc lĩnh vực, ngành hoặc địa phương do mình phụ trách; đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, các thành viên của Hội đồng báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng, 01 năm, ở ngành, lĩnh vực mình phụ trách về Hội đồng PHPBGDPL huyện (Báo cáo 6 tháng gửi trước 10/6; báo cáo 01 năm gửi trước 10/11 hằng năm thông qua Phòng Tư pháp ).

Thông báo này thay cho thông báo số 128/TB-HĐPH ngày 22/8/2016 về phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bình Gia.

Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả công tác của các thành viên Hội đồng, của các ngành, UBND các xã, thị trấn trong huyện với Hội đồng PHPBGDPL huyện, UBND huyện và Sở Tư pháp./.

Bản đồ hành chính

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 182,341

  IP của bạn: 54.198.151.201

  Thời gian: 2018-03-18 20:38:04

  Chi tiết:

   Hôm nay: 612

   Tuần này: 9406

   Tháng này: 22340

   Năm nay: 88842

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIA

Địa chỉ: khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.834218; Fax: (025) 3.834373 ;

Email: vanthu_ubbinhgia@langson.gov.vnVanthuubndbg@gmail.com