Skip to main content

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

Chiều ngày 12/12, tại Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, Sở Y tế phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức bế giảng lớp trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa học 2017 – 2018.

 

Trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên

 

Sau 2 năm học tập, gần 70 học viên là các cán bộ hiện đang công tác tại 28 đơn vị trực thuộc trong ngành Y tế Lạng Sơn đã được học tập các chuyên đề trong chương trình gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân;… Đồng thời, trong khóa học, các học viên đã được nghiên cứu thực tế tại tỉnh Quảng Ninh.

 

Kết thúc khóa học, 100% các học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Trong đó, trên 90% học viên xếp loại khá, giỏi./.

 

Vi Hoa