Skip to main content

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018

Ngày 07/9/2018, tại Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã diễn ra Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2/2018.

 

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2/2018 diễn ra từ ngày 29/8/2018 -  07/9/2018, có 85 học viên đến từ 34 Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tham gia lớp học.

 

Các đảng viên mới được trao Giấy chứng nhận tại Lễ bế giảng

 

Sau một tuần nghiên cứu 10 chuyên đề lý luận chính trị cơ bản dành cho đảng viên dự bị, các học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng với kết quả kiểm tra viết bài thu hoạch cuối kỳ đạt thành tích khá cao; trong 85 bài kiểm tra có 20 bài kiểm tra đạt loại giỏi (23,5%); 51 bài kiểm tra đạt loại khá (60%) và 14 bài kiểm tra đạt trung bình (16,5%).

 

Trong chương trình của buổi tổng kết, Ban tổ chức lớp học đã trao chứng nhận cho các đảng viên dự bị đã hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2/2018.

 

Bích Diệp