Tổ chức bộ máy

LÃNH ĐẠO SỞ:

Giám đốc:              Ông Nguyễn Quang Huy

Điện thoại:               0205.3814618

Email:                       nqhuy@langson.gov.vn

Phó Giám đốc:       Bà Lê Hải Yến

Điện thoại:               0205.3816619

Email:                      lhaiyen@langson.gov.vn 

Phó Giám đốc:       Bà Phương Thị Hương Lan

Điện thoại:               0205.3814616

Email:                      pthlan@langson.gov.vn             

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Sở

            Điện thoại:               0205.3814619

            Fax:                         0205.3814614

            Email:                      vanphong@langson.gov.vn

            Chánh văn phòng:

            Ông:                         Nguyễn Mạnh Chinh

            ĐT:                          0205.3814615

            Email:                       nmchinh@langson.gov.vn

            Phó Chánh văn phòng:

            Bà:                          Trần Thị Hường

            ĐT:                          0205.3815750

            Email:                       tthuong@langson.gov.vn

            Phó Chánh văn phòng:

              Bà:                                    Hà Thu Thủy

              ĐT:                                   0205.3815752

              Email:                               htthuy@langson.gov.vn

2. Thanh tra Sở    

Điện thoại:                 0205.3814620

            Email:                        thanhtra@langson.gov.vn

           Chánh thanh tra:

            Ông:                          Hoàng Văn Đông

            ĐT:                            0205.3814916

            Email:                        dong_ttra@langson.gov.vn

3.  Phòng Kế hoạch - Tài chính

            Điện thoại:                   0205.3815752

            Email:                          khtclsn@langson.gov.vn

            Trưởng Phòng:

            Ông:                            Vũ Đình Chuyền

            ĐT:                              0205.3814612

            Email:                         vdchuyen@langson.gov.vn

4. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

            Điện thoại:                    0205.3815751

            Email:                           bcxblsn@langson.gov.vn

           Trưởng Phòng:

            Ông:                             Đinh Quang Thuận

            ĐT:                              0205.3814918

            Email:                           dqthuan@langson.gov.vn

5.  Phòng Bưu chính - Viễn thông 

            Điện thoại:                  0205.3814621

            Email:                         bcvtlsn@langson.gov.vn

            Phụ trách phòng:

            Bà:                           Trình Thị Nga

            ĐT:                             0205.3814815

            Email:                         ttnga@langson.gov.vn

6.  Phòng Công nghệ Thông tin    

            Điện thoại:                   0205.3814622

            Email:                         phongcntt@langson.gov.vn

            Trưởng phòng:

            Ông:                           Nguyễn Trọng Hùng

            ĐT:                             0205.3815749

            Email:                          nthung@langson.gov.vn

            Phó Trưởng phòng:

            Ông:                           Vũ Mạnh Hà

            ĐT:                             0205.3814622

            Email:                          vmha@langson.gov.vn

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC:

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông     

            Điện thoại:                   0205.3818655

            Email:                          ttcntt@langson.gov.vn

            Giám đốc:

            Ông:                           Nguyễn Trọng Hùng

            ĐT:                             0205.3815749

            Email:                          nthung@langson.gov.vn

           Phó Giám đốc:

            Ông:                           Đặng Bảo Ngọc

            ĐT:                             0205.3818657

            Email:                          dbngoc@langson.gov.vn

 

 

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH SỞ BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Vận hành CTTĐT - Hệ thống eOffice

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

ĐT: 0253.818.657 - 0918210111

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở

Trụ sở: 01 Mai Thế Chuẩn – P.Chi Lăng – TP.Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.3814.619; Fax: 0205.3814.614; Email: stttt@langson.gov.vn

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn 'stttt.langson.gov.vn ' khi phát hành lại thông tin từ website này