tăng cường sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử.

Thứ Tư, 07/02/2018 - 22:37

          Để góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử phục vụ công dân và tổ chức, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí cho công dân và tổ chức, ngày 01/02/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 140/STTTT-CNTT về việc tăng cường sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử.

          Theo đó Sở đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể sau: Các cơ quan, đơn vị đã được triển khai cài đặt, tập huấn sử dụng hệ thống DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử nhưng chưa đưa vào hoạt động, khẩn trương đưa hệ thống vào sử dụng, thực hiện việc tiếp nhận, cập nhật hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống; các cơ quan, đơn vị đã cung cấp số liệu để triển khai cài đặt DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử theo Công văn số 1284/STTTT-CNTT ngày 29/12/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông, hiện nay đang được Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn khai cài đặt, sau khi thực hiện xong Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho cơ quan, đơn vị để đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất;

          Các cơ quan, đơn vị chưa cung cấp số liệu để triển khai cài đặt DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử theo Công văn số 1284/STTTT-CNTT ngày 29/12/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo cung cấp số liệu về Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai cài đặt, tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho cơ quan, đơn vị đưa vào khai thác sử dụng.

          Cũng theo công văn hằng quý, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng báo cáo tình hình ứng dụng hệ thống DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử gửi UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT của tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị để theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử để các cơ quan, đơn vị theo dõi nắm được tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính phục vụ công dân và tổ chức trên hệ thống của cơ quan, đơn vị mình.

          Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai cài đặt DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử. Một số cơ quan, đơn vị đã triển khai cài đặt, cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 và một cửa điện tử trên Cổng thông tin điện tử DVCTT của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho cơ quan, đơn vị.

          Đến nay Cổng thông tin điện tử DVCTT của tỉnh đã cung cấp được 982 DVCTT mức độ 2; 236 DVCTT mức độ 3 và 05 DVCTT mức độ 4 phục vụ công dân và tổ chức. Qua theo dõi trên hệ thống một số cơ quan, đơn vị sau khi triển khai đã tiếp nhận, cập nhật hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống (UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ). Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị sau khi được triển khai, tập huấn vẫn chưa thực hiện tiếp nhận, cập nhật hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống (Sở Xây Dựng, UBND huyện Cao Lộc), do đó làm chậm tiến trình ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính của tỉnh, ảnh hưởng đến công dân và tổ chức trong quá trình giải quyết công việc.

                                                                                              Phạm Thị Thảo

                                                                             Trung tâm CNTT và Truyền thông

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH SỞ BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Vận hành CTTĐT - Hệ thống eOffice

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

ĐT: 0253.818.657 - 0918210111

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở

Trụ sở: 01 Mai Thế Chuẩn – P.Chi Lăng – TP.Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.3814.619; Fax: 0205.3814.614; Email: stttt@langson.gov.vn

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn 'stttt.langson.gov.vn ' khi phát hành lại thông tin từ website này