Tăng cường thực hiện quy định về hoạt động xuất bản

Thứ Ba, 30/01/2018 - 14:36

          Ngày 29/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 14/STTTT-TTBCXB về việc tăng cường thực hiện quy định về hoạt động xuất bản.

          Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh rà soát các hoạt động xuất bản của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai thực hiện hoạt động xuất bản; nghiên cứu, thực hiện các quy định của Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản liên quan. Trong đó, thực hiện nghiêm các nội dung quy định tại các Điều: 10, 25, 27 28 Luật Xuất bản 2012.

          UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến việc quản lý và thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành, về bản quyền tác giả trên địa bàn. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở dịch vụ photocopy theo các quy định của Luật Xuất bản, trong đó: Thực hiện lập Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in; không nhận in, photocopy các xuất bản phẩm vi phạm quy định tại Điều 10. Những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản Luật Xuất bản 2012; không nhận in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm gồm: Báo, tạp chí, tem chống giả, chứng minh thư, hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, sổ tiết kiệm, hóa đơn giá trị gia tăng, vàng mã; người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy; Kiểm tra nội dung của ấn phẩm đặt in và lập hợp đồng kinh tế đối với tất cả các loại sản phẩm nhận in. Đồng thời, phải lưu sản phẩm đặt in, hợp đồng in để xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động theo loại hình doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm báo cáo định kỳ 06 tháng/lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in; Cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động theo loại hình hộ kinh doanh có trách nhiệm báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thành phố.

​          Các cơ sở in hoạt động theo Giấy phép do Sở Thông tin và Truyền thông cấp thực hiện nghiêm nội dung quy định tại các Điều: 10, 25, 27, 28 Luật Xuất bản 2012 và nội dung hoạt động xuất bản theo Giấy phép đã được cấp. Đối với các ấn phẩm sách tham khảo, văn bằng, chứng chỉ… phải có giấy phép xuất bản do Sở TTTT cấp và văn bản chấp thuận của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian qua, hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nội bộ Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và nhân dân. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt các quy định của Luật Xuất bản, góp phần tạo nên sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo, quản lý nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh.

Tuy vậy, gần đây đã có một số cơ quan, đơn vị khi phát hành xuất bản phẩm dưới các hình thức như: Tranh, ảnh, áp-phích, tờ rời, tờ gấp, kỷ yếu, tài liệu tham khảo… nhưng không thực hiện quy định về xin cấp phép xuất bản. Nhiều tài liệu khi xuất bản không ghi rõ số lượng in, tên và địa chỉ cơ sở in, không thực hiện nộp lưu chiểu sau khi in, không ghi rõ thông tin “xuất bản phẩm không bán” trên xuất bản phẩm không kinh doanh.v.v.

 

                                                                                       Phạm Thị Thảo

                                                                       Trung tâm CNTT và Truyền thông

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH SỞ BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Vận hành CTTĐT - Hệ thống eOffice

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

ĐT: 0253.818.657 - 0918210111

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở

Trụ sở: 01 Mai Thế Chuẩn – P.Chi Lăng – TP.Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.3814.619; Fax: 0205.3814.614; Email: stttt@langson.gov.vn

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn 'stttt.langson.gov.vn ' khi phát hành lại thông tin từ website này