Kế hoạch công tác thi đua – khen thưởng năm 2017

Thứ Sáu, 23/12/2016 - 07:32

          Ngày 20/12/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch công tác thi đua – khen thưởng năm 2017.

          Mục đích nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, trong đó quan tâm đến các phòng, đơn vị trực thuộc và người lao động trực tiếp; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến.

          Phấn đấu 100%  tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; ít nhất có 02 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 100% cán bộ công chức và người lao động cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó ít nhất có 90%  trở lên cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 15% trở lên cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

          Theo đó, Kế hoạch đưa ra sáu nội dung thi đua cụ thể như sau: Thi đua hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2017 trong toàn Sở. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính; duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức, gương mẫu thực hiện trách nhiệm cá nhân với công việc, có lối sống lành mạnh, tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, không nhũng nhiễu, phiền hà khi thực thi nhiệm vụ;

          Bên cạnh đó thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính phục vụ nhiệm vụ công tác; tận tuỵ, sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, phát huy những sáng kiến, đề xuất cải tiến thiết thực và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả. Xây dựng hệ thống chính trị (tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể) trong sạch vững mạnh; tổ chức và tham gia thường xuyên các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp, các ngành phát động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, quy chế, nội quy của cơ quan, thực hiện tốt kỷ luật lao động, chấp hành tốt giờ giấc làm việc; tích cực xây dựng cơ quan có nếp sống văn hoá, cơ quan an toàn, tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường cơ quan xanh - sạch - đẹp.

          Kế hoạch nhấn mạnh việc tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phải đa dạng, phong phú, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, các hoạt động phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm; khen thưởng đúng đối tượng, đúng việc và kịp thời và đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Văn phòng Sở tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức phát động các phong trào thi đua trong năm, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và các phong trào thi đua đã tổ chức; sơ kết, tổng kết và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

                                                                                                    Hoàng Thị Tố Loan

                                                                                                 Trung tâm CNTT & TT

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH SỞ BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Vận hành CTTĐT - Hệ thống eOffice

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

ĐT: 0253.818.657 - 0918210111

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở

Trụ sở: 01 Mai Thế Chuẩn – P.Chi Lăng – TP.Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.3814.619; Fax: 0205.3814.614; Email: stttt@langson.gov.vn

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn 'stttt.langson.gov.vn ' khi phát hành lại thông tin từ website này