Chi bộ Sở xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014

Thứ Năm, 09/01/2014 - 07:53

          Ngày 18/12/2013 Chi bộ Sở Thông tin và truyền thông đã ban hành Chương trình số 35-Ctr/CB về kiểm tra, giám sát năm 2014 với mục đích nhằm giúp cho đảng viên trong Chi bộ nâng cao ý thức trách nhiệm trong chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm rút ra những kinh nghiệm thực tiễn về lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng; phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng; thực hiện phê bình đối với các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm và xử lý kỷ luật nghiêm những trường hợp có sai phạm theo quy định của Điều lệ Đảng.

          Để thực hiện mục đích trên Chương trình đã xây dựng 04 nội dung cụ thể cho năm 2014 gồm:

          Công tác kiểm tra: Kiểm tra đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng); Kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên; thực hiện nhiệm vụ đảng viên (theo Điều 32, Điều lệ Đảng); Kiểm tra việc thu, nộp đảng phí của Đảng viên trong Chi bộ.

          Công tác giám sát: Thường xuyên thực hiện công tác giám sát trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng; chấp hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng một số nội dung như: Giám sát việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2011-2015; Giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng hiện nay”; Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch công tác của Chi bộ; Giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Chi bộ; Giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và giữ mỗi liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú của Đảng viên trong Chi bộ.

          Công tác giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại: Chủ động giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền.

          Công tác xử lý kỷ luật: Xem xét, tham mưu cho cấp uỷ và quyết định xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm nghiêm minh, chính xác, kịp thời

          Theo Chương trình, thời gian bắt đầu  thực hiện từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2014. Các đảng viên trong Chi bộ có trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát năm 2014 của Chi bộ./.

                                                                                      Vũ Thị Cúc

Xem tin theo ngày
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH SỞ BAN NGÀNH
LIÊN KẾT WEBSITE
CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Vận hành CTTĐT - Hệ thống eOffice

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

ĐT: 0253.818.657 - 0918210111

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trưởng ban biên tập: Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở

Trụ sở: 01 Mai Thế Chuẩn – P.Chi Lăng – TP.Lạng Sơn
Điện thoại: 0205.3814.619; Fax: 0205.3814.614; Email: stttt@langson.gov.vn

Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn 'stttt.langson.gov.vn ' khi phát hành lại thông tin từ website này