Menu chính

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Tân Văn, xã Mông Ân, huyện Bình Gia và xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình

 

      Thực hiện kế hoạch số 36/KH-BDT ngày 06/9/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017.

      Trong 03 ngày, từ ngày 31/10/201 đến ngày 02/11/2017, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn xã Tân Văn, xã Mông Ân, huyện Bình Gia và xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình.

      Tại các hội nghị, các đại biểu là trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, đại diện các đoàn thể thôn, người có uy tín… trên địa bàn xã Tân Văn, xã Mông Ân, huyện Bình Gia và xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình đã được các báo cáo viên của Ban Dân tộc và Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn truyền đạt các nội dung như: Bảo vệ môi trường nông thôn; tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; Chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; Một số chính sách dân tộc đang thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi như Chương trình 135, Chính sách hỗ trợ đặc thù phát triển kinh tế -xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Chính sách cấp một số ấn phẩm, báo tạp chí, Chính sách đối với người có uy tín, Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn hôn nhân cận huyết thông trong vùng dân tộc thiểu số”;…

       Qua hội nghị các đại biểu đã được trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao hiểu biết pháp luật. Từ đó, từng bước vận dụng pháp luật tuyên truyền giúp cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt kịp thời các văn bản, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, tích cực lao động, phát triển kinh tế, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới… Góp phần hình thành thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

       Theo kế hoạch từ ngày 08/11 đến ngày 24/11/2017, Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Tư pháp mở 10 hội nghị tuyên truyền tại 10 xã đặc biệt khó khăn, biên giới trên địa bàn các huyện Văn Quan, Văn Lãng, Tràng Định, Bắc Sơn, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập./.

 

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.932; Fax: (025) 3.810.932;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn