Menu chính

Quy chế văn hoá công sở

Thứ Ba, 10/07/2012 - 09:10

 

QUY CHẾ

 

Văn hoá công sở Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 26  /QĐ-BDT, ngày 21 /3 /2012 của Ban Dân tộc)

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh. 

Quy chế này quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ, bài trí công sở tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện văn hoá công sở. 

Việc thực hiện văn hoá công sở tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện thực tế của cơ quan;

2. Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại;

3. Phù hợp với quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước. 

Điều 3. Mục đích. 

Việc thực hiện văn hoá công sở nhằm mục đích:

1. Đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của Ban Dân tộc;

2. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Điều 4. Các hành vi bị cấm.      

1. Hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường của cơ quan.

2. Chơi game, tú lơ khơ, chơi cờ bạc dưới mọi hình thức trong cơ quan.

3. Sử dụng đồ uống có cồn tại cơ quan. Trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, ngày lễ tết, tiếp khách ngoại giao.

4. Quảng cáo thương mại tại cơ quan. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

Điều 5. Trang phục của cán bộ, công chức 

Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức phải mặc y phục gọn gàng, màu sắc hài hoà, lịch sự theo quy định sau:

1. Đới với nam giới: Áo sơ mi, quần âu dài, bộ comple, đi giầy hoặc dép có quai hậu.

2. Đối với nữ giới: Áo dài, bộ comple; bộ váy dài; áo sơ mi, quần âu dài, đi giầy hoặc dép có quai hậu.

3. Đối với nam và nữ không được mặc quần áo ngủ, quần soóc, áo không có cổ, không có tay đến cơ quan làm việc. 

Điều 6. Lễ phục. 

Lễ phục của cán bộ, công chức là trang phục chính thức được sử dụng trong những buổi lễ, cuộc họp trọng thể, các cuộc tiếp khách nước ngoài.

1. Lễ phục của nam cán bộ, công chức: Bộ comple, áo sơ mi, cravat.

2. Lễ phục nữ cán bộ, công chức: Áo dài tuyền thống, bộ comple.

3. Đối với cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số, trang phục ngày hội dân tộc cũng coi là lễ phục. 

Điều 7. Thẻ cán bộ, công chức. 

1. Cán bộ, công chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ.

2. Thẻ cán bộ, công chức phải được trình bày đúng theo quy định.  

Mục 2 

GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

Điều 8. Giao tiếp và ứng xử. 

1. Cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

2. Trong giao tiếp và ứng xử cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng mọi người, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến công việc mà mình có trách nhiệm giải quyết. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc.

3. Cán bộ, công chức không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, không nói tục, nói tiếng lóng, tiếng địa phương khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Đối với đồng nghiệp cán bộ, công chức phải có thái độ trung thực, thân thiện, đoàn kết và hợp tác. 

Điều 9. Giao tiếp qua điện thoại. 

1. Khi giao tiếp qua điện thoại cán bộ, công chức phải xưng tên, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; không ngắt điện thoại đột ngột khi đang giao tiếp.

2. Trong các cuộc họp, hội nghị cán bộ, công chức phải tắt máy hoặc để máy ở chế độ rung đối với điện thoại di động; khi trao đổi điện thoại phải đi ra ngoài phòng họp tránh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

3. Tuỳ theo tính chất, nội dung các hội nghị, cuộc họp, chủ toạ phiên họp yêu cầu các đại biểu tham dự không được sử dụng điện thoại di động. 

Chương III 

BÀI TRÍ CÔNG SỞ 

Mục 1 

QUỐC HUY, QUỐC KỲ 

Điều 10. Treo quốc huy. 

Quốc huy được treo trang trọng phía trên cổng chính hoặc mặt trước toà nhà chính. Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp với không gian treo; không treo Quốc huy đã cũ hoặc bị hư hỏng, biến dạng.  

Điều 11. Treo Quốc kỳ. 

1. Quốc kỳ được treo trang trọng trước cổng chính hoặc toà nhà chính (có thể treo trên cột cờ trước toà nhà chính). Quốc kỳ phải đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc đã được Hiến pháp quy định.

2. Việc treo Quốc kỳ trong các buổi lễ, đón tiếp khách nước ngoài và lễ tang tuân theo quy định và nghi lễ Nhà nước. 

Mục 2. 

BÀI TRÍ CÔNG SỞ 

Điều 12. Trụ sở cơ quan. 

1. Cơ quan phải có biển tên được đặt tại cổng chính, trên đó có ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt và địa chỉ của cơ quan. Cách thể hiện biển tên cơ quan theo quy định của Bộ Nội vụ.

2. Các cơ quan phải có nội quy, sơ đồ bố trí phòng làm việc của cơ quan và được đặt tại nơi thuận tiện, dễ nhìn, dễ thấy để các thành phần đến liên hệ công tác được thuận lợi.              Điều 13. Phòng làm việc. 

1. Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ đơn vị, họ và tên, chức danh cán bộ, công chức.

2. Việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, khoa học, hợp lý, có ý thức bảo vệ tài sản của Nhà nước, của đơn vị, có ý thức, trách nhiệm trong việc vệ sinh chung trong cơ quan, công sở và nơi công cộng.

3. Cán bộ, công chức làm việc ngoài giờ hành chính theo quy định tại cơ quan trong khuôn viên khu vực trụ sở cơ quan, có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo hoặc bảo vệ cơ quan trước khi làm việc tại phòng, nhưng thời gian không quá 22 giờ đêm. Nghiêm cấm việc cán bộ, công chức các phòng chuyên môn đưa người ngoài cơ quan không có nhiệm vụ liên quan vào phòng làm việc.

4. Không lập bàn thờ, thắp hương trong phòng làm việc. 

Điều 14. Khu vực để phương tiện giao thông. 

1. Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để và bảo đảm an toàn phương tiện giao thông của cán bộ, công chức và của người đến giao dịch, làm việc.

2. Cán bộ, công chức trong cơ quan phải có ý thức để xe đúng nơi quy định, theo hàng và khoảng cách, không được để tuỳ tiện. 

Điều 15. Đảm bảo an toàn cơ quan. 

1. Cán bộ, công chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật và các quy định về an toàn giao thông, khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe gắn máy yêu cầu bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

2. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, không để xẩy ra tai nạn lao động.

3. Có ý thức phòng cháy chữa cháy, có tiêu lệnh và dụng cụ phòng cháy chữa cháy, không để cơ quan xẩy ra mất an toàn cháy nổ.

4. Có ý thức bảo vệ tài sản cơ quan và của cá nhân, không để mất mát hoặc hư hỏng.

5. Giữ vệ sinh môi trường trong và xung quanh cơ quan luôn xanh - sạch - đẹp. 

Chương IV 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN   

Điều 16. Khen thưởng. 

1. Quy chế văn hóa công sở là một trong những chỉ tiêu chấm điểm thi đua khen thưởng hằng năm, yêu cầu cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện Quy chế này.

2. Căn cứ vào kết quả thực hiện được đánh giá đưa vào tiêu chuẩn thi đua khen thưởng cuối năm đối với từng cán bộ, công chức. 

Điều 17. Kỷ luật. 

Căn cứ vào Luật cán bộ, công chức, Thủ trưởng cơ quan có hình thức kỷ luật khi cán bộ, công chức vi phạm những điều quy định của Quy chế này. 

Điều 18. Tổ chức thực hiện. 

1. Trưởng các phòng trong cơ quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này đến cán bộ, công chức trong phòng.

2. Văn phòng, Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, định kỳ báo cáo lãnh đạo Ban Dân tộc việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc, phát sinh. Trưởng các phòng đề xuất ý kiến thông qua Văn phòng Ban Dân tộc để trình lãnh đạo Ban xem xét, giải quyết./.

 

Thông tin thời tiết
Lạng Sơn27
Hà nội 31
Đà Nẵng31
Hồ Chí Minh29
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.932; Fax: (025) 3.810.932;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn