Menu chính

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016

          Nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm hiệu quả công tác vận động và phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tại địa phương.

           Từ ngày 22/12 đến ngày 31/12/2016, tại thành phố Lạng Sơn, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức được 03 Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho 290 người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên của Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt các nội dung như: Chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; một số chính sách phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Công tác dân tộc, tôn giáo của Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Phát huy vai trò của người có uy tín trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền…

         Kết thúc Hội nghị Ban Tổ chức đã trao quà lưu niệm cho các đại biểu là Ban cán sự lớp và một số đại biểu là người cao tuổi nhất lớp học./.

 

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Một số hình ảnh về hội nghị tập huấn

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.932; Fax: (025) 3.810.932;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn