Menu chính

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Vân Mộng, huyện Văn Quan và xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn

      Thực hiện kế hoạch số 26/KH-BDT ngày 03/10/2016 của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016.

     Trong 02 ngày 01/11/2016 và 03/11/2016, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số của xã Vân Mộng, huyện Văn Quan và xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn.

      Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Triệu Văn Lạng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ công chức xã, trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, đại diện các đoàn thể thôn, người có uy tín… trên địa bàn xã Vân Mộng, huyện Văn Quan và xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn đã được các báo cáo viên của Ban Dân tộc và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn truyền đạt các nội dung như: Công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước; Một số Chính sách dân tộc được UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”….

      Qua hội nghị các đại biểu đã được trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao hiểu biết pháp luật. Từ đó, từng bước vận dụng pháp luật tuyên truyền giúp cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt kịp thời các văn bản, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, tích cực lao động, phát triển kinh tế, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới… Góp phần hình thành thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

 

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

 

Một số hình ảnh về hội nghị tại xã Vân Mộng, huyện Văn Quan

 

 

 

Một số hình ảnh về hội nghị tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.932; Fax: (025) 3.810.932;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn