Menu chính

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia và xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan

      Thực hiện kế hoạch số 26/KH-BDT ngày 03/10/2016 của Ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số năm 2016.

      Trong 02 ngày 25/10/2016 và 27/10/2016, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số của xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia và xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan.

 

      Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ công chức xã, trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, hội viên hội nông dân, người có uy tín… trên địa bàn xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia và xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan đã được các báo cáo viên của Ban Dân tộc và Hội Nông dân tỉnh truyền đạt các nội dung như: Công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước; Một số Chính sách dân tộc được UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; Công tác tuyên truyền vận động nông dân phát triển kinh tế, thi đua xây dựng nông thôn mới….

      Qua hội nghị các đại biểu đã được trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao hiểu biết pháp luật. Từ đó, từng bước vận dụng pháp luật tuyên truyền giúp cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt kịp thời các văn bản, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, tích cực lao động, phát triển kinh tế, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới… Góp phần hình thành thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật./.

 

 

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

 

 

Một số hình ảnh về hội nghị tại xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia

 

Một số hình ảnh về hội nghị tại xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.932; Fax: (025) 3.810.932;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn