Menu chính

Hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 5 xã biên giới

    Thực hiện kế hoạch số 22/KH-BDT ngày 08/7/2016 của Ban Dân tộc về việc thực hiện Tiểu đề án 2 theo Kế hoạch số 65/KH-UBND của UBND tỉnh tại địa bàn 05 huyện biên giới tỉnh Lạng Sơn trong năm 2016

     Từ ngày 05/8/2016 đến ngày 26/8/2016, Ban Dân tộc đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 05 xã biên giới (xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc; xã Bính Xá, huyện Đình Lập; xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình; xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định; xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng).

    Tham dự 05 Hội nghị, hơn 400 đại biểu là cán bộ, công chức xã; bí thư, phó bí thư chi bộ thôn; trưởng thôn, phó trưởng thôn, các đoàn thể thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số… đã được nghe các báo cáo viên của Ban Dân tộc và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt các nội dung như: Công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước; một số chính sách dân tộc đang được UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tổ chức triển khai, thực hiện (như: Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II theo quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách cấp báo, tạp chí không thu tiền theo Quyết định số 633/QĐ-TTg; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;…); Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ Quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

    Qua các hội nghị, các đại biểu đã được trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao hiểu biết pháp luật. Từ đó, từng bước vận dụng pháp luật tuyên truyền giúp cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là bà con các thôn bản giáp biên nắm bắt kịp thời các văn bản, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần hình thành thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

 

Một số hình ảnh về các Hội nghị:

Hình ảnh Hội nghị tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc

 

Hình ảnh Hội nghị tại xã Bính Xá, huyện Đình Lập

 

Hình ảnh Hội nghị tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình

 

Hình ảnh Hội nghị tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định

 

Hình ảnh Hội nghị tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng

 

 

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.932; Fax: (025) 3.810.932;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn