Menu chính

Giới thiệu về Ban dân tộc

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Trụ sở: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng

Điện thoại: 02053 810429 - Fax: 02053 810932

E-mail: dtlangson@cema.gov.vn

 

 

 

* Lãnh đạo ban

 

Họ và tên: Triệu Văn Lạng

Chức vụ: Trưởng ban

Điện thoại di động: 0912119127

 

Họ và tên: Vi Hữu Bình

Chức vụ: Phó trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 0205 3810344

Điện thoại di động: 0912203029 

 

 

Họ và tên: Triệu Thắng Khì

Chức vụ: Phó trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 0205 3812609

Điện thoại di động: 0982292717 

 

 

 

* CÁC PHÒNG STT

Đơn vị

Họ và tên


Chức vụ


Điện thoại cố định


I


Văn phòng


 


 


1

 

Đinh Thị Phượng


Chánh Văn phòng


0205 3814172

2   Hoàng Thị Lệ
Phó chánh văn phòng
0205 810723  

II


Tuyên truyền Địa bàn


 


 


1

 

Chu Văn Mốt


PTP PT


0205 3814171


2
  Hứa Văn Duyên
PTP

 

III


Chính sách Dân tộc


 


 


1

 

Lăng Văn Hiền


TP


0205 3813811


2

 

Lý Đức Trọng


PTP

0205 3814712

IV


Thanh tra


 


 


 

 

 


 

 

1

 

Bế Văn Sơn


Phó Chánh Thanh tra


0205 3810948


V


Kế hoach -Tổng hợp


 


 


1

 

Hoàng Văn Đạt


Phó phòng KH-TH


0205 814820

 

Thông tin thời tiết
Lạng Sơn
Hà nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.932; Fax: (025) 3.810.932;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn