Menu chính

Giới thiệu về Ban dân tộc

Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Trụ sở: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Điện thoại: 0253 810429 - Fax: 0253 810932

E-mail: bdantoc@langson.gov.vn

 

 

 

* Lãnh đạo ban

Họ và tên: Triệu Văn Lạng

Chức vụ: Trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 025 3889 198

Điện thoại di động: 0912119127

 

 

Họ và tên: Vi Hữu Bình

Chức vụ: Phó trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 025 3810 344

Điện thoại di động: 0912203029 

 

 

Họ và tên: Triệu Thắng Khì

Chức vụ: Phó trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 025 3812 609

Điện thoại di động: 0982292717 

 

 

Họ và tên: Phùng Văn Bình

Chức vụ: Phó trưởng Ban

Điện thoại cơ quan: 025 3818 865

Điện thoại di động: 0913053261

 

 

 CÁC PHÒNG

 

STT

 

       Họ và tên

      Chức vụ

Điện thoại cơ quan

I

Văn phòng

 

 

1

Đinh Thị Phượng

Chánh Văn phòng

025 3814 172

2

Hoàng Thị Lệ

Phó Chánh Văn phòng

025 3810 723   

II

Thanh tra

 

 

1

 Bế Văn Sơn

Phó Chánh Thanh tra

025 3810 948

III

Phòng Chính sách Dân tộc

 

 

1

Lăng Văn Hiền 

Trưởng phòng

025 3813 811

2

Lý Đức Trọng

Phó Trưởng phòng

025 3814 712

IV

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

 

 

1

Chu Văn Mốt

Phó Trưởng phòng phụ trách

025 3814 171

2

Hứa Văn Duyên

Phó Trưởng phòng

025 3814 171

V

Phòng Kế hoach -Tổng hợp

 

 

1

Hoàng Văn Đạt

Trưởng phòng

025 3814 820

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.932; Fax: (025) 3.810.932;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn