Menu chính

Giới thiệu về Ban dân tộc

Tên cơ quan:   BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Quang Trung - phường Chi Lăng - TP.Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053 810429 - Fax: 02053 810932

E-mail: dtlangson@cema.gov.vn

 

 

* LÃNH ĐẠO BAN

 

Triệu Văn Lạng

Chức vụ: Trưởng ban

Điện thoại: 0205 3889198     Di Động: 0912119127

 

Vi Hữu Bình

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0205 3810344     Di Động: 0912203029 

 

Triệu Thắng Khì

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0205 3812609      Di Động: 0982292717 

 

 

 

 

* CÁC PHÒNG

 

Văn phòng

 

Đinh Thị Phượng

Chánh Văn phòng

0205 3814172

Hoàng Thị Lệ

P.Chánh Văn phòng

0205 3810723

 

 

Tuyên Truyền Địa bàn

 

Chu Văn Mốt

P.Trưởng phòng

0205 3814171

Hứa Văn Duyên

P.Trưởng phòng

 

 

 

Chính Sách Dân tộc

 

Lăng Văn Hiền

Trưởng phòng

0205 3813811

Lý Đức Trọng

P.Trưởng phòng

0205 3814712

 

Thanh Tra

 

Bế Văn Sơn

P.Chánh Thanh tra

0205 3810948

 

 

Kế Hoạch -Tổng Hợp

 

Hoàng Văn Đạt

Trưởng phòng

0205 3814820

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.932; Fax: (025) 3.810.932;

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn