Skip to main content

Bàn giao công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Ngày 21/8, Sở Tư pháp đã tổ chức lễ bàn giao công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

 

 Ký kết biên bản bàn giao

 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, thời gian qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Đến nay, toàn tỉnh có 100% thôn, khu, khối phố đã có hương ước, quy ước; các bản hương ước, quy ước sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được học tập quán triệt trong nhân dân, tổ chức ký cam kết thực hiện, cấp phát đến từng hộ gia đình, niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt của cộng đồng. Qua đó, góp phần tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo 2 đơn vị đã trao đổi, thảo luận và nhất trí ký biên bản bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện tốt công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn./.

 

Vi Hoa