Các sở, ngành, huyện, TP

Văn Bản huyện bắc sơn
Số hiệu Ngày ban hành Hình thức Văn bản Tiêu đề
Số: 149/KH-UBND
04/7/2017
Kế hoạch
Chỉ đạo điều hành
KH Triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 - 2020
Sô: 4906/QĐ-UBND
28/6/2017
Quyết định
Chỉ đạo điều hành
QĐ ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế 1 cửa đối với lĩnh vực cấp phép TTHC thuộc chức năng UBND huyện QLHT đường huyện...
Số: 124/KH-BCĐ
06/6/2017
Kế hoạch
Chỉ đạo điều hành
KH Triển khai công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn huyện Bắc Sơ
Số: 356/UBND-PVHTT
05/06/2017
Hướng dẫn
Chỉ đạo điều hành
V/v hướng dẫn thực hiện treo Quốc kỳ trên địa bàn huyện Bắc Sơn
Số: 75/GM-UBND
24/03/2017
Giấy mời
Chỉ đạo điều hành
Giấy mời dự công bố Quyết định của UBND tỉnh về giao cho doanh nghiệp quản lý chợ thị trấn Bắc Sơn và Thông báo Phương án chợ tạm.
Số: 23/TB-UBND
Thông báo
Chỉ đạo điều hành
TB Kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tài nguyên và môi trường năm 2017
Số:25/KH-UBND
09/02/2017
Kế hoạch
Chỉ đạo điều hành
KH Tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận các Xã ATK, Vùng ATK ở tỉnh Lạng Sơn; đón Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn và kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn
Số:204/TB-UBND
29/12/2016
Thông báo
Chỉ đạo điều hành
Thông báo Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2017
Số: 2499/QĐ-TTg
22/12/2016
Quyết định
Chỉ đạo điều hành
Quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệ
Số: 2475/QĐ-TTg
19/12/2016
Quyết định
Chỉ đạo điều hành
Quyết định công nhận các xã An toàn khu và vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn
Số: 395/BC-UBND
29/11/2016
Báo cáo
Chỉ đạo điều hành
Kết quả tổ chức Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia “Lễ hội Ná Nhèm” xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn
Số: 698 /UBND-VHTT
02/12/2016
Công văn
Chỉ đạo điều hành
V/v Quốc tang đồng chí Fidel Castro
Số:5540 /QĐ-UBND
14/11/2016
Quyết định
Chỉ đạo điều hành
QĐ Thành lập BTC, Tổ giúp việc BTC Hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia “Lễ hội Ná Nhèm” xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn
Số:116/TB-UBND
18/07/2014
Thông báo
Chỉ đạo điều hành
Thông báo mời tham gia đăng ký đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Bến xe khách huyện Bắc Sơn
Công văn
Chỉ đạo điều hành
V/v Phổi hợp tổ chức kỳ hti THPT Quốc gia năm 2016
Số:08/KH-UBND
19/01/2016
Kế hoạch
Chỉ đạo điều hành
Kế hoạch tổ chức Lễ hội Ná nhèm xã Trấn Yên và công bố Quyết định, đón nhận Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2016
Số:24/UBND-PVHTT
18/01/2016
Công văn
Chỉ đạo điều hành
V/v đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn và đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
Số: 01/CT-UBND
11/01/2016
Chỉ thị
Chỉ đạo điều hành
Chỉ thị về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Số: 02/KH-UBND
13/01/2016
Kế hoạch
Chỉ đạo điều hành
Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
Số: 389 /UBND-PVHTT
1/9/2015
Công văn
Chỉ đạo điều hành
V/v đôn đốc công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/1940-27/9/2015.
TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn