Các sở, ngành, huyện, TP

Chương trình công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2018

Thứ Sáu, 12/01/2018 - 15:59

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC SƠN

 
   
 

Số:          /CTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

 


Bắc Sơn, ngày       tháng  01  năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác của UBND huyện tháng 01 năm 2018

 

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

 1. Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm các Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện và các Quyết định của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
 2. Ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018 đối với các lĩnh vực; ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018; chỉ đạo xã Chiến Thắng, Đồng Ý chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.
 3. Tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017-2018; cung ứng đầy đủ, kịp thời và bảo đảm chất lượng các loại cây, con giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Chủ động phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói, rét cho cây trồng vật nuôi. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác trồng rừng, trồng cây ăn quả; tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân đầu xuân năm 2018.
 4. Chỉ đạo khẩn trương triển khai các chương trình, dự án của kế hoạch năm 2018; tập trung thực hiện giải ngân, thanh toán, quyết toán đối với khối lượng thực hiện và các công trình đã hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án chưa hoàn thành trong năm 2017. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) tuyến đường tránh quốc lộ 1B qua thị trấn và khu đô thị phía Bắc trung tâm thị trấn Bắc Sơn.
 5.  Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tiếp tục rà soát các nguồn thu, sắc thuế, tăng cường các biện pháp chống thất thu, thu hồi tối đa các khoản nợ ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả, tiết kiệm. Đặc biệt là công tác chi các nguồn ngân sách năm 2017 trong tháng 01 năm 2018.
 6.  Tổ chức cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình ổn giá cả, kiểm soát chặt chẽ thị trường trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
 7.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng,  pháp luật của Nhà nước. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội hoa Đào Bắc Sơn và tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất năm 2018; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2018. Chỉ đạo tổ chức tốt các lễ hội truyền thống đảm bảo tiết kiệm, văn minh, lành mạnh nhằm phát huy và bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn.
 8. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; chính sách an sinh xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời trợ cấp, cứu trợ không để hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp tết. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động khống chế kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.
 9. Duy trì thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức các đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về pháo, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Tiếp tục thực hiện công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ; chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2018.
 10.  Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giảm biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của UBND các huyện, thành phố. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

II. THAM DỰ VÀ TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP, HỘI NGHỊ

 1.  Tham dự các cuộc họp cấp Tỉnh.
 2. Dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017 (tổ chức ngày 04/01/2018).
 3. Dự Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy (tổ chức ngày 18/01/2018).
 4. Dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (tổ chức ngày 24/01/2018).
 5.  Tổ chức họp thành viên UBND huyện tháng 01/2018.
 6.  Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (tổ chức ngày 18/01/2018).
 7.  Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 (Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu).
 8.  Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống các hành vi sai phạm về pháo và công tác an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (Công an huyện và Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu).
 9.  Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu).
 10. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (Phòng Nội vụ tham mưu).

 

Trong quá trình thực hiện có những thay đổi, bổ sung, UBND huyện sẽ thông báo sau./.

 

 

 

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- TT. Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- Các Uỷ viên UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã, thị trấn;

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT, VP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Bá Hạnh

 

 

Đính kèmDung lượng
02 CTr UBND.signed.pdf215.17 KB

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,372

  IP của bạn: 14.170.3.204

  Thời gian: 2018-02-12 10:44:26

  Chi tiết:

   Hôm nay: 9

   Tuần này: 65

   Tháng này: 81

   Năm nay: 528

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn