Các sở, ngành, huyện, TP

Chương trình công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2017

Thứ Ba, 18/04/2017 - 07:43

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /CTr-UBND

Bắc Sơn, ngày  05  tháng 4 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác của UBND huyện tháng 4 năm 2017

 

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện và các Quyết định của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo Quyết định 548-QĐ/TU ngày 20/01/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 414-CV/HU, ngày 08/02/2017 của Huyện ủy Bắc Sơn.

2. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông-Xuân phấn đấu gieo trồng hết diện tích. Chủ động phòng chống hạn, điều tiết nước tại các hồ đập hợp lý phục vụ sản xuất; kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng, đảm bảo chất lượng các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp. Chỉ đạo các ngành thực hiện tốt công tác tiêm phòng bệnh dại, bệnh tụ huyết trùng cho vật nuôi, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác vào địa bàn; đẩy nhanh công tác trồng rừng, trồng cây ăn quả theo kế hoạch đề ra; gắn với việc kiểm tra, chăm sóc, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhân rộng, nâng cao hiệu quả các mô hình, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

3.Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tăng cường kiểm tra, đôn đốc đối với các xã về đích trong năm 2017 và xã Nhất Tiến hoàn thành về đích trong giai đoạn 2016-2020. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án chợ tạm, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty cổ phần Tiến Triển 3 thực hiện đầu tư xây dựng Chợ thị trấn Bắc Sơn. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi mô hình chợ các xã cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, đầu tư, khai thác theo quy định. Phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã ATK, vùng ATK của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở tỉnh Lạng Sơn.

4. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình cơ bản và giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, các dự án, chương trình 135, gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới theo kế hoạch năm 2017 đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

5. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước, đồng thời rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu hiện có và các nguồn thu phát sinh. Tăng cường quản lý công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, thực hiện triệt để các giải pháp tiết kiệm chi, chống thất thoát, lãng phí ngân sách. Tăng cường công tác quản lý thị trường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán hàng hóa, gia súc, gia cầm trên địa bàn. Triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

6. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), 130 năm Ngày quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2017). Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa và thông tin, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án phát triển du lịch trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; khoanh vùng bảo vệ, tu bổ di tích, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích trên địa bàn.

7. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động dạy và học, chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thi học kỳ II năm học 2016-2017 theo kế hoạch. Tiếp tục rà soát, sắp xếp điều chỉnh quy hoạch các điểm trường mầm non, tiểu học cho phù hợp. Tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng không để xảy ra dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách về giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; thực hiện rà soát nắm tình hình để kịp thời hỗ trợ cứu đói trong kỳ giáp hạt.  

8. Tiếp tục duy trì các biện pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn cháy nổ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

9. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và năng lực chỉ đạo điều hành của người đứng đầu các cấp, các ngành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc thu thuế, thanh quyết toán tài chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư kê khai thuế, nộp thuế được thuận lợi, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2017 theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và văn bản số 83/UBND-NC ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

10. Chuẩn bị tốt các nội dung cần trình tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện (kỳ họp bất thường)  khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

II. THAM DỰ VÀ TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP, HỘI NGHỊ

1. Tham dự các cuộc họp cấp Tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

2. Tổ chức phiên họp thành viên UBND huyện tháng 4/2017.

3. Tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh giao cho doanh nghiệp quản lý, đầu tư xây dựng Chợ thị trấn Bắc Sơn.

4. Tổ chức Hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017.

5. Tổ chức họp lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch rà soát, sắp xếp, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các điểm trường mầm non, tiểu học trên địa bàn.

6. Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài nguyên - môi trường.

7. Tổ chức họp thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh, bổ sung nội dung công tác, UBND huyện sẽ thông báo sau./.

 

 

Nơi nhận:

- VP UBND tỉnh;

- TT Huyện ủy;          

- TT HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các Ủy viên UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị;

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT, VP.

 

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Bá Hạnh

 

 

Đính kèmDung lượng
09 CTr UBND.signed.pdf352.65 KB

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,372

  IP của bạn: 14.170.3.204

  Thời gian: 2018-02-12 10:44:26

  Chi tiết:

   Hôm nay: 9

   Tuần này: 65

   Tháng này: 81

   Năm nay: 528

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn