Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch chi tiết tổ chức “Phiên chợ quê” tại Lễ hội Ná Nhèm xã Trấn Yên năm 2017

Thứ Ba, 10/01/2017 - 14:26

UBND HUYỆN BẮC SƠN

BTC LỄ HỘI NÁ NHÈM

 

 
   
 

Số: 06/KH - BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

Bắc Sơn, ngày 01 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Tổ chức “Phiên chợ quê” tại Lễ hội Ná Nhèm xã Trấn Yên năm 2017

 

 
   

 

          Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Bắc Sơn về việc tổ chức Lễ hội Ná Nhèm xã Trấn Yên năm 2017.

          Ban Tổ chức Lễ hội xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức “Phiên chợ quê” tại Lễ hội Ná Nhèm xã Trấn Yên năm 2017, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Tái hiện không gian văn hoá phiên chợ quê với những sắc thái văn hoá truyền thống, giới thiệu và góp phần giữ gìn phong tục tập quán đa dạng, phong phú của các dân tộc trên địa bàn huyện.

          - Phiên chợ quê là địa điểm gặp gỡ, giao lưu, trao đổi mua bán các sản phẩm hàng hoá do chính người dân địa phương làm ra, từ đó góp phần tôn vinh, quảng bá các mặt hàng, các sản phẩm của địa phương, tạo cơ hội việc làm nâng cao thu nhập cho người dân.

          2. Yêu cầu

          Tổ chức phiên chợ quê phải đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, các mặt hàng dùng để trưng bày, giới thiệu, trao đổi phải đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá cả, tập trung theo từng gian hàng tiêu chuẩn do Ban Tổ chức sắp xếp vị trí.

          II. NỘI DUNG

          1. Thời gian, địa điểm

          - Thời gian: 02 ngày, ngày 10 đến ngày 11/02/2016 (Tức ngày 14 - 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Thời gian các đơn vị nhận địa điểm và trưng bày sản phẩm: 10h00’ ngày 10/02/2016 (Tứ 14 tháng giêng năm Đinh Dậu).

          - Địa điểm: sân trung tâm khu vực tổ chức Lễ hội Ná Nhèm xã Trấn Yên năm 2017 (Ban Tổ chức sẽ sắp xếp vị trí cụ thể sau).

          2. Quy mô

          Dự kiến từ 40 đến 45 gian hàng, mỗi gian hàng có diện tích khoảng 10m2. Trong đó:

          + Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh: 01 gian hàng.

          + Trung tâm Viễn thông Bắc Sơn: 01 gian hàng.

          + Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: 20 gian hàng.

          + Tổ ngành hàng chợ thị trấn Bắc Sơn: 10 gian hàng.

          + Các nhà hàng ăn uống lớn trên địa bàn huyện: 05 gian hàng.

          + Hộ kinh doanh trên địa bàn xã Trấn Yên: 08 gian hàng.

          3. Sản phẩm trưng bày, giới thiệu, phục vụ du khách

          3.1. Đối với Trung tâm xúc tiến du lịch

          Tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng du lịch của huyện Bắc Sơn, của tỉnh Lạng Sơn; dưới các hình thức tuyên truyền như tờ rơi, tờ gấp, sách, báo, tạp chí, mô hình và các hình thức khác phù hợp.

          3.2. Đối với Trung tâm Viễn thông Bắc Sơn

          Tham gia trưng bày, giới thiệu, cung cấp các dịch vụ viễn thông trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

          3.3. Đối với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ nông nghiệp phù hợp với từng địa phương (lương thực, thực phẩm, cây trồng, vật nuôi...)

          - Các sản phẩm thủ công truyền thống (hàng mây tre đan, nhuộm chàm, đan lát,....)

          3.4. Đối với Tổ ngành hàng chợ thị trấn Bắc Sơn

          Trưng bày, giới thiệu, bán các mặt hàng phục vụ du khách về dự hội các sản phẩm ẩm thực của địa phương. Trong đó:

          - Hàng bún, phở: dự kiến 05 gian hàng.

          - Hàng bánh cuốn: dự kiến 02 gian hàng.

          - Các loại khác (bánh chưng, bánh dày, bánh tráng, bánh ngải, bánh gai, bánh rán, bánh coóc mò....): dự kiến 03 gian hàng.

          3.5. Đối với một số nhà hàng lớn trên địa bàn huyện

          Tham gia cung ứng dịch vụ ăn uống phục vụ du khách khi về dự hội.

          3.6. Các hộ kinh doanh xã Trấn Yên

          Tham gia cung ứng dịch vụ ăn uống phục vụ du khách khi về dự hội.

          4. Một số quy định chung

          - Đối với các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ nông nghiệp, các sản phẩm thủ công truyền thống của các xã, thị trấn Ban tổ chức hỗ trợ gian trưng bày.

          - Đối với các gian hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực hiện theo phương châm xã hội hoá, mức đóng góp tối thiểu là 500.000đ/gian hàng (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

          - Các mặt hàng phải có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (đối với các mặt hàng ẩm thực) và niêm yết giá cả.

          - Các đơn vị tự túc chỗ ăn, nghỉ, tự chuẩn bị cơ sở vật chất tại các gian hàng.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phòng Văn hoá và Thông tin

          - Chỉ đạo công tác tuyên truyền về các nội dung của kế hoạch trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, trang thông tin điện tử, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động...

          - Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Trấn Yên khảo sát địa điểm tổ chức Phiên Chợ quê, phân chia gian hàng cho các đơn vị.

          - Tham mưu văn bản mời Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh; Viễn thông Bắc Sơn, UBND các xã, thị trấn; các tổ chức, cá nhân tham gia Phiên Chợ quê.

          - Tổng hợp danh sách đăng ký tham gia các gian hàng, các mặt hàng từ các đơn vị tham gia Phiên Chợ quê.

          2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

          - Chịu trách nhiệm thuê nhà bạt, giám sát trong quá trình lắp ráp phục vụ Lễ hội.

          - Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã Trấn Yên, xác định vị trí tổ chức và phân chia gian hàng cho các đơn vị tham gia.

          - Trong quá trình diễn ra phiên chợ quê thường xuyên nắm bắt tình hình, tránh để xảy ra tình trạng chèo kéo khách, ép giá...

          - Lập dự trù kinh phí tổ chức Phiên Chợ quê và thanh quyết toán theo quy định.

          3. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện

          - Chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị ít nhất mỗi xã 03 sản phẩm nông sản, sản vật của địa phương tham gia trưng bày tại Phiên chợ quê.

          4. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Chuẩn bị các mặt hàng, các sản phẩm đặc sản của địa phương để giới thiệu và quảng bá tại Phiên chợ quê, mỗi xã tham gia ít nhất 01 gian hàng.

          - Thông báo tới toàn thể nhân dân, các nhà hàng kinh doanh ăn uống, Tổ ngành hàng, các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn về các nội dung của kế hoạch;

          - Tổng hợp và đăng ký các gian hàng tham gia bày bán tại Phiên chợ quê về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 23/01/2017.

          Trên đây là Kế hoạch chi tiết tổ chức Phiên Chợ quê tại Lễ hội Ná Nhèm năm 2017 của Ban Tổ chức Lễ hội. Trong quá trình triển khai thực hiện, có vấn đề gì cần trao đổi đề nghị báo cáo về Ban Tổ chức (thông qua Phòng Văn hoá và Thông tin theo số điện thoại Đ/c Vinh 0919664666 và Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo số điện thoại Đ/c Vượng 0912192048) để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh;

- Viễn thông Bắc Sơn;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các phòng: Văn hoá và Thông tin, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và PTNT;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Hoàng Thị Luân

 

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,502

  IP của bạn: 113.167.156.21

  Thời gian: 2018-03-16 17:02:43

  Chi tiết:

   Hôm nay: 23

   Tuần này: 38

   Tháng này: 86

   Năm nay: 658

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn