Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng xuân Đinh Dậu năm 2017

Thứ Tư, 04/01/2017 - 15:00

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC SƠN

 

 
   

Số: 01/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Bắc Sơn, ngày 03 tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng xuân Đinh Dậu năm 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – Mừng xuân Đinh Dậu năm 2017.

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – Mừng xuân Đinh Dậu 2017 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – Mừng xuân đảm bảo tính truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tộc và hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017), 76 năm ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn.

2. Thể hiện sự quan tâm của toàn Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và toàn xã hội đối với lực lượng vũ trang, các đối tượng chính sách và gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3. Đảm bảo huy động và phối hợp các nguồn lực để thực hiện chăm lo, giúp đỡ những gia đình nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết, không để xảy ra tình trạng thiếu đói trước, trong và sau tết.

4. Đảm bảo sự phối hợp liên ngành đồng bộ trong việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng; động viên kịp thời tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017; cổ vũ động viên các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong huyện thi đua lập thành tích cao nhất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.

B. NỘI DUNG

I. HOẠT ĐỘNG THĂM, TẶNG QUÀ VÀ CHÚC TẾT CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN (Có chương trình riêng).

1. Thăm, chúc tết, tặng quà các đơn vị, tập thể làm nhiệm vụ trong dịp tết.

2. Thăm, tặng quà các gia đình chính sách người có công: Gồm 20 xuất, mỗi xuất trị giá 300.000 đồng (trong đó: Quà 200.000 đồng bằng hiện vật và 100.000 đồng tiền mặt).

3. Thăm, chúc tết, tặng quà nguyên cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu.

4. Thăm, tặng quà thân nhân gia đình các đồng chí đảng viên đầu tiên của Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện.

5. Tặng quà đối tượng chính sách Bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Gồm 200 xuất, mỗi xuất trị giá 300.000đ/xuất (Tặng bằng tiền mặt) trong đó:

- Đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn: 100 xuất.

- Đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn: 100 xuất.

6. Thăm bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện: Mỗi xuất quà trị giá 200.000đ (Tặng bằng tiền mặt). Số lượng quà căn cứ vào số bệnh nhân thực tế phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện vào thời điểm đoàn Lãnh đạo của huyện đến thăm.

7. Thăm, tặng quà đối tượng bảo trợ xã hội, bệnh nhân thuộc huyện:

 - Đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn: Gồm 01 xuất, trị giá 500.000 đồng bằng tiền mặt.

- Bệnh nhân đang chữa bệnh tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh: Gồm 01 xuất, trị giá 200.000 đồng bằng tiền mặt.

8. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 20/01/2017.

9. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. TỔ CHỨC VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ HUYỆN; DÂNG HOA, DÂNG HƯƠNG TƯỢNG  ĐÀI DU KÍCH BẮC SƠN (Có chương trình riêng).

- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 23/01/2017 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Bính Thân).

- Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ huyện; Tượng đài du kích Bắc Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thể thao; Ban chỉ huy quân sự huyện; Công an huyện.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - VĂN NGHỆ, THỂ DỤC - THỂ THAO

1. Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan

- Thời gian: Từ ngày12/01/2017 đến hết ngày 17/02/2017. (Tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Bính Thân  đến ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

- Nội dung tuyên truyền:

+ Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, lồng ghép tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017), 76 năm ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

+ Tuyên truyền các lễ hội truyền thống trên địa bàn (Lễ hội Lồng Tồng xã Quỳnh Sơn và xã Vạn Thủy, Lễ hội Nghè Yên Lãng thị trấn Bắc Sơn, Lễ hội Ná Nhèm xã Trấn Yên) và tiềm năng du lịch, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh của huyện, nhằm góp phần nâng cao ý thức về vai trò của du lịch trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Hình thức tuyên truyền:

+ Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng: Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; Trang thông tin điện tử huyện.

+ Tuyên truyền lưu động, trang trí cổ động trực quan trên đường phố; lồng ghép biểu diễn văn hóa, văn nghệ và các hoạt động thể dục thể thao, sinh hoạt nhà văn hóa.

+ Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện thực hiện treo cờ Tổ quốc, trang trí tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc tại khối phố, hộ gia đình.

- Địa điểm: Trên địa bàn toàn huyện.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

2. Tổ chức 01 chương trình văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2017), 76 năm ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn và chào đón giao thừa xuân Đinh Dậu năm 2017.

- Thời gian: Từ 20 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 01 năm 2017 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Bính Thân).

- Địa điểm: Sân Trung tâm huyện.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

3. Tổ chức giải thể thao cán bộ quản lý huyện Bắc Sơn 2017

- Thời gian: Trong tháng 02 năm 2017.

- Địa điểm: Sân vận động Trung tâm huyện (Có kế hoạch chi tiết riêng).

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

4. Tổ chức Lễ hội Ná Nhèm, xã Trấn Yên (Lễ hội cấp huyện)

- Thời gian: Ngày 10 - 11/02/2017 (Tức ngày 14 - 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017).

- Địa điểm: Tại Đình Làng Mỏ, Miếu Sa Vùn xã Trấn Yên.

- Chương trình tổ chức Lễ hội (Có kế hoạch chi tiết riêng).

- Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin; UBND huyện xã Trấn Yên.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Huyện đoàn Bắc Sơn, phòng Kinh tế và Hạ tầng.

5. Các hoạt động do UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức

Ủy ban nhân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 tùy theo điều kiện của từng địa phương.

Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động Lễ hội diễn ra trên địa bàn quản lý.

Riêng đối với các xã: Quỳnh Sơn, Trấn Yên, Vạn Thủy và thị trấn Bắc Sơn tổ chức chỉ đạo và thực hiện tốt các Lễ hội sau:

a) Đối với Thị trấn Bắc Sơn: Chỉ đạo tổ chức tốt Hội Xuân thị trấn Bắc Sơn, chỉ đạo tổ chức Lễ hội Lồng tồng thôn Yên Lãng, thị trấn Bắc Sơn.

Thời gian: Vào ngày 01/02/2017 (tức ngày 05 tháng Giêng năm Đinh Dậu  2017).

b) Đối với xã Quỳnh Sơn: Chỉ đạo tổ chức tốt Lễ hội Lồng Tồng.

Thời gian: Vào ngày 08/02/2017 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

c) Đối với xã Trấn Yên: Tham mưu, phối hợp cùng các ngành của huyện tổ chức Lễ hội Ná Nhèm với quy mô tổ chức cấp huyện.

Thời gian: Vào ngày 10-11/02/2017 (Tức ngày 14-15 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

d) Đối với xã Vạn Thủy: Chỉ đạo tổ chức tốt Lễ hội Lồng Tồng thôn Bản Cầm.

Thời gian: Vào ngày 02/02/2017 (Tức ngày 06 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

IV. TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY VÀ RA QUÂN LÀM THỦY LỢI NHÂN DỊP XUÂN ĐINH DẬU NĂM 2017

- Thời gian:  Ngày 02 tháng 02 năm 2017 (tức ngày 06 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

 - Nội dung thực hiện: (Có kế hoạch chi tiết riêng).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

V. TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC DOANH NGHIỆP, HTX ĐẦU XUÂN

- Thời gian: Dự kiến tháng 02 năm 2017.

- Địa điểm: Trụ sở UBND huyện.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND&UBND, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2017), các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; 76 năm ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn.

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể

Phối hợp chỉ đạo Ủy ban MTTQ cấp xã, thị trấn, các tổ chức thành viên và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong mùa Lễ hội gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động thăm, chúc tết theo kế hoạch.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu xây dựng Chương trình thăm, tặng quà và chúc tết của lãnh đạo huyện; Chương trình viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện và Lễ dâng hương, dâng hoa Tượng đài Du kích Bắc Sơn. Thực hiện công việc chỉnh trang khu Nghĩa trang liệt sĩ huyện; chuẩn bị vòng hoa, lời viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện; Lẵng hoa để dâng tại Tượng đài Du kích Bắc Sơn.

- Chủ trì phối hợp với UBMTTQ huyện, Hội Chữ Thập đỏ và các cơ quan liên quan chuẩn bị các phần quà tặng; tiếp nhận và chuyển quà tặng của các cấp cho hộ gia đình nghèo, đối tượng chính sách. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai công tác thăm hỏi, tặng quà Tết Đinh Dậu trên nguyên tắc tránh trùng lặp, đảm bảo minh bạch, công khai.

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát tổng hợp tình hình các đối tượng cần trợ cấp trong dịp tết, báo cáo UBND huyện để chỉ đạo thực hiện.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

- Tham mưu cho UBND huyện cụ thể hóa các nội dung về hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao. Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo các hoạt động lễ hội xuân Đinh Dậu năm 2017.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn tuyên truyền mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu và Lễ hội năm 2017. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn huyện thực hiện tuyên truyền, đưa tin phản ánh rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu và chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử huyện.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức các hoạt động: Chương trình văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2017), 76 năm ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn và chào đón giao thừa xuân Đinh Dậu năm 2016.

- Phối hợp, tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao lễ hội, các dịch vụ văn hóa trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu trên địa bàn

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu; công tác quản lý Lễ hội trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017.

- Chỉ đạo chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng và lời dẫn chương trình tại Lễ dâng hương, dâng hoa Tượng đài Du kích Bắc Sơn.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

- Tham mưu cho UBND huyện chương trình gặp mặt Doanh nghiệp, HTX đầu Xuân 2017.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cân đối, thẩm định nguồn kinh phí hỗ trợ tổ chức lễ hội cấp huyện: Lễ hội Ná Nhèm và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân theo kế hoạch. Hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán theo quy định.

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

Tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức phát động Tết trồng cây và ra quân làm thủy lợi nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017 và tham mưu chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức phát động Tết trồng cây và ra quân làm thủy lợi nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017 theo Kế hoạch của huyện.

7. Phòng Y tế huyện

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường triển khai công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017.

- Chỉ đạo Trung tâm y tế, các phòng khám đa khoa khu vực, Trạm y tế các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, phương tiện ứng trực cấp cứu, tổ chức trực 24/24 giờ để duy trì tốt việc khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu người bệnh trong dịp Tết, nhất là đối với các trường hợp bị tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm.

8. Ban Chỉ huy quân sự huyện

- Phối hợp với Công an huyện thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu và Lễ hội 2017 của huyện.

- Cử chiến sĩ tiêu binh làm nhiệm vụ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện và dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Du kích Bắc Sơn .

9. Công an huyện

- Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, các hành vi thả đèn trời trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2017 trên địa bàn toàn huyện.

- Xây dựng Kế hoạch, phương án bố trí lực lượng cụ thể đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa điểm diễn ra các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu và Lễ hội 2017 theo Kế hoạch của huyện.

- Bố trí xe ôtô dẫn đường đoàn đại biểu của huyện từ trụ sở UBND huyện đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ và dâng hoa tượng đài Du kích Bắc Sơn.  

10. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và kịch bản chi tiết tổ chức chương trình văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2017), 76 năm ngày thành lập Đội cứu quốc quân Bắc Sơn và chào đón giao thừa Xuân Đinh Dậu năm 2017; tổ chức giải thể thao cán bộ quản lý huyện Bắc Sơn 2017.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng xe lưu động, cổ động trực quan, trang trí 03 điểm cổng trào của huyện, rà soát tháo rỡ các biển pa nô đã cũ không đảm bảo mỹ quan đô thị và bổ sung lắp đặt toàn bộ hệ thống pa nô, khẩu hiệu trên đường phố, treo cờ hoa, cờ chuối, hệ thống đèn trang trí chiếu sáng trên địa bàn thị trấn.

- Phối hợp tổ chức Lễ hội Ná Nhèm, xã Trấn Yên.

11. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

- Tăng cường xây dựng các tin, bài chuyên đề tuyên truyền, phán ánh về các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu và Lễ hội 2017 trên địa bàn toàn huyện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội; cấm buôn bán, vận chuyển, đốt pháo trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đội cứu quân Bắc Sơn; Quy mô và nội dung tổ chức lễ hội Ná Nhèm, xã Trấn Yên. Đồng thời tích cực tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các thế mạnh tiềm năng của huyện Bắc Sơn trên sóng truyền thanh huyện.

12. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn

- Căn cứ kế hoạch này, chủ động xây dựng Kế hoạch thăm, chúc tết và các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ TDTT mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu, Lễ hội truyền thống năm 2017 tại cơ sở.

- Chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ Thập đỏ tổ chức thực hiện tiếp nhận và chuyển quà tặng của Chủ tịch nước, quà tặng của tỉnh cho người có công và cho hộ gia đình nghèo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quản lý.

- Rà soát, tổng hợp tình hình thiếu đói giáp hạt, cần trợ cấp trước, trong và sau Tết gửi phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung báo cáo UBND huyện.

- Thực hiện treo cờ Tổ quốc, trang trí trụ sở cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình từ ngày 22/01/2017 đến hết ngày 28/2/2017, thực hiện nếp sống văn minh trong mùa Lễ hội.

Đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả tổ chức tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 gửi về Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn thông qua (Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) trước ngày 02 tháng 02 năm 2017.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện, thông qua (Phòng Văn hóa và Thông tin) để tổng hợp ý kiến xem xét giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở VHTT&DL tỉnh;

- TT Huyện ủy;

- TT HĐND huyện;

- CT, PCT UBND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Trang thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Hoàng Thị Luân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,502

  IP của bạn: 113.167.156.21

  Thời gian: 2018-03-16 17:02:43

  Chi tiết:

   Hôm nay: 23

   Tuần này: 38

   Tháng này: 86

   Năm nay: 658

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn