Các sở, ngành, huyện, TP

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện Bắc Sơn

Chủ Nhật, 23/07/2017 - 10:45

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN

 
   

A. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

1

 

Chủ tịch HĐND

 

0253.837.205

 

@langson.gov.vn

2

Lê Thị Nga

Phó Chủ tịch HĐND

0253.837.224

0915580680

 

ltnga@langson.gov.vn

3

Dương Xuân Văn

Phó Chủ tịch HĐND

0253.838.699

0915705559

dxv@langson.gov.vn

           

 

 

B. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

1

Tô Bắc Thái

Chủ tịch UBND

 

0253.837.219

0912110317

tbthai@langson.gov.vn

2

Dương Trần Huy

Phó Chủ tịch UBND

 

0253.837.220

0916792488

dthuy@langson.gov.vn

3

Hoàng Thị Luân

Phó Chủ tịch UBND

0253.837.221

0918.309.828

htluan@langson.gov.vn

 

 

C. LÃNH ĐẠO CÁC CƠ QUAN, PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN (gồm 13 phòng):

 

 

          I. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

   

1

Phạm Bá Hạnh

Chánh Văn phòng

0253.837.222

0915.664.899

 

pbhanh@langson.gov.vn

2

Dương Hồng Hạnh

Phó Chánh Văn phòng

0253.837.432

 

 

 

 

dthihanh@langson.gov.vn

3 Vũ Quang Hiển Phó Chánh Văn phòng 0253.837.432 0919792981 vqhien@langson.gov.vn

 

II. Phòng Dân tộc

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

1

Dương Công Thịnh

Trưởng phòng

0253.837.182

 

0915.582.916

dcthinh@langson.gov.vn

2

 

Phó Trưởng phòng

 

 

 

@langson.gov.vn

 

III. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

1

Dương Thị Thép

Trưởng phòng

025.3838.559

 

dtthep@langson.gov.vn

 

2

Đỗ Thanh Loan

Phó Trưởng phòng

025.2211.291

0915.583.000

0985.515.815

dtloan@langson.gov.vn

3

 

Dương Doãn Trung

Phó Trưởng phòng

025.3838.719

 

ddtrung@langson.gov.vn

4          

 

IV. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

1

Dương Thời Vượng

Trưởng phòng

0253.837.283

0912.192.048

 

dtvuong@langson.gov.vn

2

 

 

Phó Trưởng phòng

0253.837.287

 

@langson.gov.vn

3

Hoàng Thanh Bình

Phó Trưởng phòng

0253.837.283

0912.622.732

htbinh@langson.gov.vn

 

V. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

1

Dương Thị Thanh Thịnh

 

Trưởng phòng

0253.837.750

0944.211.136

dttthinh@langson.gov.vn

2

 

Phó Trưởng phòng

0253.837.254

 

@langson.gov.vn

3 Dương Thị Ngọc Nguyên Phó Trưởng phòng   0915562664 dtnnguyen@langson.gov.vn

 

VI. Phòng Nội vụ

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

1

Lương Tiến Đức

 

Trưởng phòng

0253.837.308

 

ltduc@langson.gov.vn

2

Trần Đức Quỳnh

Phó Trưởng phòng

0253.839.268

0916.948.083

tquynh@langson.gov.vn

3 Phương Anh Tư Phó Trưởng phòng   0942106555 patu@langson.gov.vn

 

VII. Thanh tra huyện

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

1

Nguyễn Thị Hiền

 

Chánh Thanh tra

0253.837.194

01684.302.382

nthien@langson.gov.vn

2

 

Phó Chánh Thanh tra

0253.837.194

 

@langson.gov.vn

 

VIII. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

1

 

 

Vi Đình Thiện

 

Trưởng phòng

0253.837.958

 

vdthien@langson.gov.vn

2

Vũ Văn Hoạch

 

Phó Trưởng phòng

0253.837.392

0915.162.021

vvhoach@langson.gov.vn

3

Hoàng Văn Thuỷ

Phó Trưởng phòng

 

 

hvthuy@langson.gov.vn

 

IX. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

1

Lộc Quang Cường

 

Trưởng phòng

0253.838.937

0912.618.705

lqcuong@langson.gov.vn

2

 

Phó Trưởng phòng

0253.837.288

 

@langson.gov.vn

3 Hoàng Minh Tùng Phó Trưởng phòng 0253837288 0946099008 hmtung@langson.vov.vn

 

X. Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

1

 

Dương Hữu Phong

 Trưởng phòng

0253.837.524

0915.683.170

dhphong@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

@langson.gov.vn

2 Hoàng Thị Quy Phó Trưởng phòng   0913025635 htquy@langson.gov.vn

 

XI. Phòng Tư pháp

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

1

Đàm Hồng Hoa

Trưởng phòng

0253.837.504

0912.997.848

dhhoa@langson.gov.vn

2 Nông Văn Bằng

Phó Trưởng phòng

0253.837.504

0978.898.645

01274.538.824

nvbang@langson.gov.vn

 

XII. Phòng Y tế

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

1

Dương Công Nam

  Trưởng phòng

0253.838.260

0945.029.059

dcnam@langson.gov.vn

 

XIII. Phòng Văn hóa và Thông tin

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin chung

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Email

1

Hoàng Thế Vinh

Trưởng phòng

0253.837.109

0919664666

htvinh@langson.gov.vn

2

Nguyễn Thị Lý

Phó Trưởng phòng

0253.837.210

0916095696

ntly@langson.gov.vn

 

 

 

 

Bản đồ huyên Bắc Sơn

Liên kết website

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 3,907

  IP của bạn: 46.229.168.67

  Thời gian: 2018-04-26 16:15:44

  Chi tiết:

   Hôm nay: 28

   Tuần này: 47

   Tháng này: 210

   Năm nay: 1063

TRANG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẮC SƠN
Trưởng Ban biên tập: Bà Hoàng Thị Luân - PCT Ủy ban nhân dân Huyện

Địa chỉ: Khối phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.837.223; Email: bacson@langson.gov.vn