Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
431/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
430/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp đối với hộ ông Vi Văn Nhuần và bà Nguyễn Thị Nội tại khu Ga Nam, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
43/KH-UBND Tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối vớ
429/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
428/QĐ-UBND Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Lạng Sơn
426/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp đối với hộ ông Hoàng Sỹ Tam tại Khu 2, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
425/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp đối với hộ ông Mai Hùng Minh tại Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
424/QĐ-UBND Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
422/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và xếp lương ngạch Thanh tra viên chính đối với công chức
421/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và xếp lương ngạch Thanh tra viên chính đối với công chức
420/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và xếp lương ngạch Thanh tra viên chính đối với công chức
419/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và xếp lương ngạch Thanh tra viên chính đối với công chức
418/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm và xếp lương ngạch Thanh tra viên chính đối với công chức
417/QĐ-UBND Về việc thay đổi thành phần Đoàn giám sát công tác thi tuyển viên chức năm 2019
416/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
415/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021(Nguyễn Đình Trường)
414/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2020 (Khu dân cư tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc)
413/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỷ lệ 1/500
412/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị (19/4), thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia
228/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm
227/UBND-KTN V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
225/UBND-KTTH V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Chiến lược phát triển lực lượng quản lý thị trường
224/UBND-KTN V/v đồng ý cho điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công việc của công trình Cải tạo, nâng cấp khu xưởng thực hành nghề Điện công nghiệp và Cơ điện nông thôn Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn
223/UBND-KTN V/v chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng Nhà quản lý vận hành Đội truyền tải điện Lạng Sơn
219/UBND-NC V/v đồng ý việc Tỉnh đoàn Lạng Sơn ký kết và thực hiện Biên bản ghi nhớ với đối tác Nhật Bản về phối hợp triển khai Dự án xây dựng chương trình giáo dục thanh thiếu nhi nhằm mục đích thúc đẩy du lịch trải nghiệm nông thôn Việt Nam
216/UBND-KTTH V/v đăng ký tổ chức tuyên truyền phổ biến Hiệp định CPTPP năm 2020
215/UBND-KGVX V/v góp ý Dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội
214/UBND-KTN V/v lập Quy hoạch chung xây dựng khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
902/VP-TH Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Quy định số 285-QĐ/TW ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị
899/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
898/VP-KTN Về việc báo cáo tài chính năm 2019 Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Wb
896/VP-KTN Về việc đôn đốc xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi
895/VP-KGVX Về việc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ
891/VP-KTTH Về việc gia hạn hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 617/VP -KTTH ngày 24/02/2020
889/VP-KTN Về việc tham mưu thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
888/VP-TTPVHCC Về việc đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định thu phí, lệ phí trong giải quyết TTHC bằng biên lai điện tử tại Trung tâm PVHCC tỉnh Lạng Sơn
884/VP-KTN Về việc đề xuất lựa chọn công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
84/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến“Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19”
83/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phu
82/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch