Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
111/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X
110/KH-UBND Truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07/2020
702/UBND-KGVX V/v giải quyết nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
2547/VP-KT Về việc kiểm tra, xem xét đề nghị của Công ty TNHH Xuân Cương về biển báo hiệu đường bộ
2546/VP-KT Về việc xem xét kiến nghị của UBND huyện Hữu Lũng về hỗ trợ, bồi thường đối với vườn cây giống cung cấp hom
2545/VP-KT Về việc cung cấp số liệu, dữ liệu phục vụ lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
2544/VP-KT Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thăng Long
2543/VP-KT Về việc ban hành tiêu chí lựa chọn mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết chuỗi giá trị và triển khai nhân rộng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn
1205/QĐ-UBND Quyết định Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
1204/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000
1203/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng sản xuất năm 2020 huyện Bắc Sơn
1198/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
1197/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2020 năm 2020
1199/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
700/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
698/UBND-KGVX V/v khẩn trương hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
697/UBND-THNC V/v đề nghị giải quyết nhập cảnh và cấp thị thực đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại tỉnh Lạng Sơn
696/UBND-THNC V/v triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14
694/UBND-KGVX V/v giải quyết nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
338/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2020(ngày 22/6/2020)
336/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Hướng dẫn quy trình, thủ tục xét tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”
2540/VP-KT Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2030
2539/VP-KT Về việc hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ với phía Trung Quốc
2538/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị sáp nhập Đội kiểm tra liên ngành 814 và 178
2536/VP-KT Về việc đề xuất nhu cầu kế hoạch vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB năm 2021
2535/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam
2534/VP-TTPVHCC Về việc tổng hợp và cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2019.
2533/VP-KGVX Về việc đề xuất các dự án nghiên cứu cơ chế, chính sách cách mạng công nghiệp lần thứ tư hợp tác với Diễn đàn kinh tế thế giới
2532/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất mua sắm trang thiết bị ánh sáng phục vụ biểu diễn nghệ thuật
2531/VP-KT Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại tiểu khu khối 9 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
2530/VP-KT Về việc rà soát các nội dung liên quan đến dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn và xử lý kiến nghị của Công ty CP Xây dựng HTKT Phương Đông
2528/VP-KGVX Về việc rà soát lại danh mục mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề
2526/VP-KGVX Về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
2525/VP-THNC Về việc góp ý hoàn thiện Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chínhcủa các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2524/VP-KGVX Về việc tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2020
1196/QĐ-UBND Về việc thay thế thành viên Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông
1195/QĐ-UBND Về việc thưởng tiền cho các tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ
1194/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1201/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
208/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025