Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
466/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 04 năm 2020)
464/QĐ-UBND V/v phê duyệt hồ sơ công trình: Khắc phục lụt, bão đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2019 gây ra trên tuyến đường tuần tra biên giới đoạn Bắc Xa - Chi Ma và ĐT.246 (Bính Xá - Bắc Xa), tỉnh Lạng Sơn
155/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét kết quả Hội nghị lấy ý kiến “Phương án bài trí nội thất và hệ thống thờ tự công trình Đền thờ Chi Lăng”
154/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét thành lập đội bốc xếp sang Trung Quốc bốc xếp, sang tải hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh
1019/VP-KGVX Về việc tiếp tục rà soát, xác minh những công dân của các nước Châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam
1018/VP-KGVX Về việc cơ cấu, mức giải thưởng, kinh phí Cuộc thi sáng tác ca khúc về đồng chí Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan
1017/VP-KGVX Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
1015/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Xuân Cương
1010/VP-KGVX Về việc tham mưu điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2)
1005/VP-KTTH Về việc xây dựng kế hoạch tổng rà soát phương tiện vận tải để quản lý và dự thảo đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải
1004/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng về chủ trương đấu giá các khu đất công, tài sản công
1003/VP-KGVX Về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19
1002/VP-KGVX Về việc lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh
1001/VP-KTN Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
1000/VP-KTN Về việc nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Đảng đoàn HĐND tỉnh về dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Bản Nầng
49/KH-UBND Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020
995/VP-KTN Về việc bố trí kinh phí thực hiện công trình Cải tạo sửa chữa Thư viện tỉnh
992/VP-KTN Về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã ĐBKK xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
990/VP-KTN Về việc kiểm toán Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2019
989/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về đấu giá quyền thuê thửa đất 156 và 178 thuộc Khu phi thuế quan giai đoạn 1
988/VP-KTN Về việc cung cấp thông tin xây dựng quy định về cấp độ rủi ro thiên tai
987/VP-KTN Về việc hướng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020
986/VP-KTTH Về việc rà soát, báo cáo danh sách doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh
985/VP-KTN Về việc xây dựng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng, bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
984/VP-KTN Về việc xem xét điều chỉnh và bổ sung một số hạng mục công việc thuộc Gói thầu số: Xây dựng Nhà máy XLNT và trạm bơm tại Lạng Sơn Dự án: Hệ thống Thoát nước và xử lý nước thải TPLS giai đoạn 1
983/VP-KTN Về việc tham mưu hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ thực hiện các dự án bảo vệ môi trường giai đoạn 2020 - 2022
982/VP-KGVX Về việc thực hiện khai báo sức khỏe du lịch
981/VP-KGVX Về việc rà soát, xác minh hành khách các chuyến bay đến Việt Nam
980/VP-KTN Về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh
979/VP-KGVX Về việc thực hiện khai báo y tế tại cửa khẩu
48/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số142/QĐ-TTg ngày 21tháng 01năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ
463/QĐ-UBND Công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
462/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
461/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”
248/UBND-KGVX V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
247/UBND-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế và thời gian thực hiện dự án Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định
244/UBND-KTN V/v thanh toán kinh phí phòng, chống dịch, bệnh năm 2019
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
312 test 2
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
123 test
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
91/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020"