Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
347/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế,
741/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN
740/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
739/UBND-KT V/v tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi lây lan ra diện rộng trên địa bàn
738/UBND-KGVX V/v thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
2649/VP-KT Về việc kết quả đấu giá khu đất chợ và khu dân cư xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng
2648/VP-KT Về việc khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án
2647/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bắc Sơn về việc đầu tư sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường đoạn từ Km47 - Km53 đường tỉnh ĐT 243
2646/VP-KT Về việc đề xuất tổ chức thực hiện dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương
2644/VP-KT Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tín ngưỡng, tôn giáo
2643/VP-KT Về việc đề nghị của Công ty TNHH XNK Thịnh Vượng Lạng Sơn về mở bãi sơ chế, phân loại, đóng gói hàng nông sản nội địa tại cửa khẩu Tân Thanh
2642/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công ty xổ số kiến thiết tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động
2640/VP-KGVX Về việc báo cáo phục vụ xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030
2637/VP-KGVX Về việc thực hiện nhiệm vụ của Đề án Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD mầm non, giai đoạn 2018-2025
2636/VP-KGVX Về việc xem xét đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển KT-XH, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử các xã ATK huyện Tràng Định
2634/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập
737/UBND-THNC V/v đề nghị giải quyết nhập cảnh và cấp thị thực đối với chuyên gia nước ngoài làm việc tại tỉnh Lạng Sơn
736/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
735/UBND-KGVX V/v giải quyết nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
734/UBND-KT V/v tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông
733/UBND-KT V/v điều chỉnh, bổ sung dự án Đường giao thông Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc
732/UBND-KT V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
2633/VP-KGVX Về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát về tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại cơ sở giáo dục
2632/VP-KGVX Về việc tham mưu thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS
2631/VP-KGVX Về việc xem xét việc mua trang thiết bị y tế đầu tư phát triển chuyên môn kỹ thuật cao cho hệ thống bệnh viện
2630/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết Chiến lược, văn bản, đề án về gia đình
2629/VP-KGVX Về việc tham mưu hoạt động tại Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam”
2628/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Lộc Bình xin chủ trương giao đất không thu tiền sử dụng đất
2625/VP-KT Về việc đôn đốc chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
1254/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH MTV Khánh Thịnh Lạng Sơn thuê đất để quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng chợ xã Hưng Vũ và chợ xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn
731/UBND-KT V/v các khoản chi phí người cách ly y tế tự nguyện tại khách sạn phải chi trả.
729/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
346/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
2624/VP-KT Về việc đồng ý bổ sung kinh phí cho Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
2622/VP-KT Về việc xem xét kiến nghị của Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn
2621/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn về hỗ trợ tiền bồi thường diện tích đất chồng lấn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
218/GM-UBND Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
217/GM-UBND Giấy mời Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
216/GM-UBND Giấy mời kiểm tra cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1254/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH MTV Khánh Thịnh Lạng Sơn thuê đất để quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng chợ xã Hưng Vũ và chợ xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn