Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1271/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
1270/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn
1268/QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mầm non xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1267/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1266/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1285/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
350/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 6/2020 và kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án trọng điểm quý II/2020
2695VP-TTPVHCC Về việc yêu cầu rà soát, lựa chọn đăng ký TTHC thực hiện “4 tại chỗ”
2694VP-KGVX Về việc chuẩn bị nội dung phối hợp tổ chức Hội thảo kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu - Đông
2693VP-TTPVHCC Về việc đồng ý gia hạn triển khai cung cấp DVCTT thủ tục liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia
2690VP-THNC Về việc tổng kết Đề án 500 Trí thức trẻ
2689VP-THNC Về việc đề nghị bổ sung chỉ tiêu người làm việc cho Sở Giao thông vận tải
2684/VP-THNC Về việc chuẩn bị nội dung, tài liệu trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khoá XVI
2683VP-KT Về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa và mua xuồng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai huyện Tràng Định
2682/VP-KT Về việc tổng kết 10 năm công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Đề án 1956
2681/VP-KT Tham gia hội chợ thương mại – OCOP vùng Tây Bắc – Hòa Bình năm 2020 tại Hòa Bình
2678/VP-KT Nghiên cứu, dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
2677/VP-KT Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng hóa đơn bán hàng
2676/VP-KT Xem xét đề nghị của UBND huyện Tràng Định về hỗ trợ kinh phí thanh toán nợ
2674/VP-KT vê viêc xem xét đề nghị cho nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập
2673/VP-KT Vê viêc bố trí kinh phí để thực hiện di chuyển 03 cột điện nằm phía trước khu đất Công ty cổ phần Hoàng Hà thực hiện dự án Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Hoàng Văn Thụ
2672/VP-KT Vê viêc thống kê tỷ lệ chất thải nguy hại đã được thu gom và xử lý năm 2019
2665/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14
2664/VP-KT Về việc tiếp tục tăng cường quản lý các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
2663/VP-KGVX Về việc tham gia Hội thao thể dục, thể thao giáo dục quốc phòng và an ninh các cơ sở GDNN toàn quốc năm 2020
2662/VP-KGVX Về việc đề xuất thực hiện Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa”
2659/VP-KGVX Về việc tham gia Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X năm 2021 - Khu vực I
1264/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cao đẳng Y tế
1263/QĐ-UBND Về việc Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn
1262/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn
2657/VP-THNC Về việc chuẩn bị nội dung, tài liệu trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khoá XVI
740/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài được cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1269/QĐ-UBND Về việc cho Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp xã Đồng Ý thuê đất để quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng chợ xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn
1268/QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mầm non xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
353/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
352/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
221/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
349/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quý II năm 2020
220/GM-UBND Giấy mời Họp xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
219/GM-UBND Giấy mời Dự họp phản ánh kết quả thảo luận Tổ đại biểu của kỳ họp thứ mười bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI