Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1265/VP-KTTH Về việc tạm dừng đăng ký tờ khai cho hàng hoá xuất khẩu, tái xuất qua lối mở Co Sa thuộc cửa khẩu chính Chi Ma
1264/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1263/VP-KTTH Về việc gia hạn hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn liên ngành số 4206/HDLN-STP-STNMT-STC ngày 09/11/2018
1260/VP-KGVX Về việc phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2020 của UBQG PCAIDSMTMD
1259/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tại Tờ trình số 106/TTr-PTTH
57/KH-UBND Triển khai thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án hồ chứa nước Bản Lải-giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn năm 2020
56/KH-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTr ngày 23/12/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ
538/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020
537/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm thiết bị hồi sức cấp cứu thiết yếu cho Khu vực cách ly điều trị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
536/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2020
535/QĐ-UBND Thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
534/QĐ-UBND Về việc giải thể Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
533/QĐ-UBND Thành lập 07 Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
531/QĐ-UBND Quyết định về việc giao chợ Long Thịnh, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định từ Hợp tác xã Chợ Đại Phúc cho UBND huyện Tràng Định quản lý
313/UBND-KTTH V/v thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất của các doanh nghiệp trong danh sách cổ phần hóa doanh nghiệp
312/UBND-KTTH V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.
311/UBND-KTTH V/v mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ hoạt động thường xuyên
309/UBND-KTTH V/v báo cáo khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1252/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Gia Lộc về xin gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
1251/VP-KTTH Về việc điều chỉnh giảm giá dịch vụ tại Bến xe hàng hóa XNK cửa khẩu Tân Thanh
1250/VP-KTN Về việc xem xét Báo cáo số 217/BC-BQLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
1249/VP-KTN Về việc tiếp tục xem xét chủ trương điều chỉnh và bổ sung một số hạng mục công việc thuộc gói thầu: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và trạm bơm tại Lạng Sơn thuộc Dự án hệ thống Thoát nước và xử lý nước thải TP Lạng Sơn - giai đoạn 1a
1248/VP-KGVX Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng dịch bệnh Covid-19
1247/VP-KGVX Về việc quản lý, thực hiện cách ly các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai
1246/VP-KGVX Về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19
1245/VP-NC Về việc tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020
1244/VP-KGVX Về việc báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất Chiến lược 2021 - 2030
1243/VP-KTTH Về việc cấp kinh phí cho dự án đầu tư xây dựng công trình Khu giam bị án tử hình thuộc Trại tạm giam
1241/VP-KTTH Về việc dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hoá
1239/VP-KTTH điềuVề việc tiết hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu chính Chi Ma và cửa khẩu phụ Tân Thanh
1238/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1237/VP-KGVX Về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch
1235/VP-KGVX Về việc cách ly phòng chống dịch Covid-19
1234/VP-KGVX Về việc rà soát người về từ nước ngoài để phòng, chống dịch Covid-19
55/KH-UBND Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ ba -năm 2020
529/QĐ-UBND Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Khánh Khê
528/QĐ-UBND về việc kiện toàn Đội Công tác MIA tỉnh Lạng Sơn
527/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án Triển khai chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơ
526/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Danh sách học sinh Trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-TTg ngày 18/7/2016 của Chính phủ
524/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung danh sách tinh giản biên chế kỳ I năm 2020