Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2743/VP-KT Về việc chấp hành Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh
2742/VP-KT Về việc đề xuất tổ chức thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng đối với các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
2741/VP-KT Về việc xem xét đề nghị xây dựng định mức cho hạng mục đất gia cố xi măng + tro bay sử dụng máy cào bóc tái chế
2740/VP-KT Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, Hợp phần đường - Dự án LRAMP trên địa bàn tỉnh
2739/VP-KT Về việc đề nghị của Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội liên quan đến chuyển nhượng dự án
2738/VP-KGVX Về việc lùi thơi gian trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết dự án “Mua sắm phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
2737/VP-KGVX Về việc điều chỉnh mức hưởng phụ cấp thâm niên đặc biệt ngành lâm nghiệp
2735/VP-THNC Về việc thực hiện chi trả lương và các chế độ, chính sách đối với viên chức
357/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả kiểm tra cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
2732/VP-KT Về việc chấp hành thông báo thu hồi đất của UBND huyện Đình Lập
2731/VP-KT Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2021-2023
2730/VP-KT Về việc xây dựng lại dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
2729/VP-KGVX Về việc tổng kết thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ
2728/VP-KGVX Về việc phối hợp tham gia Hội thi Tuyên truyền viên lưu động toàn quốc
2726/VP-KT Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và kiểm soát việc thực hiện công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
2725/VP-KT Về việc định mức xây dựng đối với công tác bê tông xi măng mặt đường không làm khe co giãn
2724/VP-KT Về việc chuyển chủ đầu tư dự án: “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
2723/VP-KT Về việc đề xuất chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh liên quan đến đầu tư công
2722/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 các dự án sử dụng nguồn vốn do địa phương quản lý
2721/VP-KT Về việc bổ sung, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn
1317/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 18 tháng đầu dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
1316/QĐ-UBND Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả
1315/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1314/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông thương phẩm và các vật liệu xây dựng bằng bê tông
1313/QĐ-UBND Về việc thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Tiểu khu khối 9 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
1312/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Lạng Sơn; Hạng mục: Xây mới nhà đa năng
1311/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung (lần 02) danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ XH đang hưởng chính sách trợ cấp XH hằng tháng và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại các huyện: Bình Gia, Bắc Sơn, Tràng Định và HL
1310/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục sạt lở đất tuyến đường bê tông liên thôn Nà Chuông, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
1308/QĐ-UBND Về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên
1307/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng sản xuất năm 2020 huyện Tràng Định
1306/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng sản xuất năm 2020 huyện Bình Gia
1305/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục xử lý đất yếu nền đường, rãnh dọc thoát nước ngầm tuyến trục trung tâm và trục nội bộ số 02, công trình Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)
1304/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm đối với Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Đức Nga
1269/QĐ-UBND Về việc cho Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp xã Đồng Ý thuê đất để quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng chợ xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn
1309/QĐ-UBND Về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên
356/TB-UBND Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
2715/VP-KT Về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh
2713/VP-KT Về việc cung cấp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn 2018 –2019 cho WTO
2712/VP-THNC Về việc thực hiện biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
23 /TB-TTDVĐGTS Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn