Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
663/VP-KTTH Về việc khôi phục thực hiện mua bán hàng hoá của cư dân biên giới qua cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài
661/VP-KTN Về việc phối hợp rà soát, đánh giá, dự báo nhu cầu sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trong nước
658/VP-KTN Về việc góp ý kiến về các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt
657/VP-KTN Về việc điều chỉnh dự án Cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế xã thuộc Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB, năm 2019
655/VP-KTN Về việc gửi kết quả thực hiện Bộ Tiêu chí quốc gia về tái cơ cấu ngành nông nghiệp
654/VP-KTTH Về việc tạo điều kiện thuận lợi trong nhập khẩu giống tằm phục vụ phát triển ngành dâu tằm tơ
348/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
347/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến đường nội bộ khu vực cửa khẩu, các khu chức năng của khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn năm 2020
345/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Khu tái định cư thôn Pắn Pé, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình thuộc Hợp phần bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
343/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ các tuyến đường huyện và đường đô thị huyện Hữu Lũng năm 2020
342/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình La để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
341/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (DN, DN có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019)
340/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp đối với hộ ông Sái Văn Thông tại thôn Bình Chương I, xã Đình Lập, huyện Đình Lập
339/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non Bình La để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
337/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư công trình Xây dựng phòng ở cho học sinh bán trú Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc
336/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Danh sách địa bàn học sinh được hưởng chính sách bán trú theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, năm học 2019 - 2020
335/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
333/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai: Sửa chữa, khắc phục công trình đập Nà Ngạnh, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập
652/VP-KTN Về việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng
649/VP-KGVX Về việc thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 238/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
648/VP-TH Về việc phối hợp, cung cấp thông tin theo đề nghị của Báo Pháp luật Việt Nam
646/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid - 19
643/VP-KTN Về việc xem xét kiến nghị của các đơn vị tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020
642/VP-KTTH Về việc quản lý, giám sát hoạt động thuê lái xe chở hàng sang Trung Quốc
641/VP-KTN Về việc xem xét, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho Công ty TNHH MTV chăn nuôi lợn sạch Hương Gia trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư
640/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị giao bổ sung đất xây dựng Trụ sở kho bạc nhà nước Hữu Lũng
639/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Quan về phương án thiết kế, quy mô công trình: Mở rộng xây dựng công viên tượng đài Lương Văn Tri, TT.Văn Quan, huyện Văn Quan
636/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về xác định phân loại dự án
331/QĐ-UBND Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát, sỏi Nà Lình, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
330/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
329/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn”
328/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
327/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
634/VP-KTN Về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý
632/VP-KGVX Về việc tham mưu thực hiện Công văn 509/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
629/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội
628/VP-TH Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh tháng 02 (ngày 26/02/2020)
627/VP-KGVX Về việc tiếp nhận trang thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do (Covid - 19)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
62/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị triển khai khảo sát, thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
110/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020