Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
31/TB - TTĐG Thông báo quyền sử dụng đất để cho thuê đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
30/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại trụ sở Đội Quản lý thị trường. Địa chỉ số 12, đường Lương Văn Tri, phường Hoàng Văn Thụ, TPLS
29/TB-TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố
65/TBH-TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 04 khu đất tại thôn Chi Ma, xã Yên khoái, huyện Lộc Bình
64/TBH - TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất thuộc lô 12, mặt bằng Trung tâm cụm Pác Khuông, thôn Pác Khuông, xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
24/TB - TTĐG Thông báo bán đấu giá khu đất Nhà máy xi măng (cũ) nằm cạnh đường Quốc lộ 1A, thuộc thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
60/TBH-TTBĐG Thông báo bán đấu giá khu đất Hợp tác xã Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng
59/TBH - TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Khu đất tại địa chỉ: Số 123, đường Bắc Sơn, khối 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng khu đất thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng
22/TB - TTĐG Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
21/TB - TTĐG Thông báo quyền sử dụng đất để cho thuê đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn.
53/TBH - TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất trường Mầm non thị trấn Lộc Bình (cũ), khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
16/TB-TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:
15/TB-TTĐG Thông báo tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất 81 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
10/TB-TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng khu đất tại số 81, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.
09/TB-TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
34/TBH -TTBĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 lô đất (lô số 03 đến lô số 09) thuộc khu đất thứ 02 tại Tiểu khu Tái định cư khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn,
33/TBH - TTBĐG Thông báo bán đấu giá khu đất Trụ sở Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
31/TBH - TTBĐG Thông báo bán đấu giá trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình (Khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).
26/TBH -TTBĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Khu đất tại địa chỉ: Số 123, đường Bắc Sơn, khối 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn