Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1555/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018)
1554/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (Nhóm Tác giả Đài PTTH tỉnh đạt giải Đồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 13 năm 2018)
1553/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Bảo Long giai đoạn 2013 - 2017)
1552/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc Người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2017)
1103/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh)
952/QĐ-UBND Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (Thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, giai đoạn 2013 - 2018)
884/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (Thành tích giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn)
883/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (Thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh)
40/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại đối với ông Nguyễn Văn Khanh
39/QĐ-XPVPHC Về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với bà Đặng Tú Linh
829/QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (Thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
767/QĐ-UBND Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Thành tích trong lĩnh vực xây dựng, giai đoạn 2014 - 2018)
760 /QĐ-UBND Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (Tháng công nhân 2018)
698/QĐ-UBND Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (Thành tích xuất sắc đảm bảo an ninh trật tự Tết 2018)
31/QĐ-XPVPHC Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty TNHH Cung ứng và Dịch vụ Ngọc Ánh
29/QĐ-XPVPHC Quyết định Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty TNHH Hòa Hiệp
614/QĐ-UBND Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (Trong hoạt động kinh doanh của Agribank - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn)
560/QĐ-UBND Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (Thành tích trong mừng Đảng, mừng Xuân và Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018)
524/QĐ-UBND Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (Thành tích đột xuất trong công tác xuất, nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh đợt cao điểm tháng 02/2018)
502/QĐ-UBND Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (Công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016 - 2017)
501/QĐ-UBND Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (Thành tích thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người)
469/QĐ-UBND Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc)
11/QĐ-XPVPHC Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại và lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Triệu Phúc Vinh
1174/QĐ-XPVPHC Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty TNHH XNK Tân Thanh Lạng Sơn