Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
433/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2019
206/BC-SKHCN Báo cáo hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019
1431/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
637/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2018
178/TB-SKHCN Thông báo Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019
97/TB-SKHCN Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đợt 3)
79/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ
2359/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 2 năm 2017
2064/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 3 năm 2017
1642/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 2 năm 2017
117/BC-BCĐ Báo cáo Đề xuất đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới 2016 - 2020
376/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2017
2510/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt nghiệm thu và công bố, sử dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng khoa học công nghệ nhân giống gừng đá (Zingiber Zerumbet) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào”