Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1447/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn thực hiện trong năm 2019
1089/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục chi tiết thực hiện nhiệm vụ Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019
433/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2019
206/BC-SKHCN Báo cáo hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019
1431/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018
637/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2018
178/TB-SKHCN Thông báo Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019
97/TB-SKHCN Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đợt 3)
79/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ
2359/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 2 năm 2017
2064/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 3 năm 2017
1642/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 2 năm 2017
117/BC-BCĐ Báo cáo Đề xuất đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới 2016 - 2020
376/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 1 năm 2017
2510/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt nghiệm thu và công bố, sử dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng khoa học công nghệ nhân giống gừng đá (Zingiber Zerumbet) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào”