Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
455/UBND-KTN Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư XDCB và chủ trương “xanh hóa” tường rào trong xây dựng nông thôn mới
232/TB-UBND Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2018 (ngày 18/5/2018)
231/TB-UBND Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5/2018
1788/VP-KTTH Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội
1787/VP-KTTH Về việc cung cấp đầy đủ thông tin khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần
1786/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Anh Kiệt tại Văn bản số 20/CV ngày 17/5/2018
1784/VP-NC Về việc dự thảo văn bản báo cáo, xin ý kiến về thực hiện cấp Giấy Thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới
1783/VP-KTTH Về việc xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND tỉnh
1782/VP-KTTH Về việc thanh tra, kiểm tra về thanh toán không đúng quy định của pháp luật
1781/VP-KTTH Về việc xử lý các bến bãi hoạt động trái phép tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị
1778/VP-KTTH Về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
1775/VP-KTN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 04/5/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy
1774/VP-KTN Về việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ
1773/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tại Công văn số 227/CV-BOT BGLS
1772/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng tại Công văn số 379/UBND-TNMT
920/QĐ-UBND Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Bác Nguyên Lạng Sơn tại Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc (đợt 7)
918/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
1769/VP-KTN Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa
1768/VP-KSTT Về việc góp ý đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
1767/VP-TH Về việc bổ sung nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018
1765/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone
1759/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
91/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1756/VP-KTN Về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân 2017 - 2018
1755/VP-KTN Về việc đề xuất sử dụng 10% vốn dự phòng CT MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
1751/VP-KTN Về việc dự Hội nghị chuyển giao kết quả, hướng dẫn quản lý, sử dụng sản phẩm của Đề án `Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam`
1750/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình thi hành Pháp lệnh Dân số
1747/VP-KTTH Về việc tiếp tục xem xét, giải quyết kiến nghị của Hiệp hội kinh doanh hàng hóa quá cảnh Việt Nam- ASEAN tỉnh Lạng Sơn
1746/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
1745/VP-KTTH Về việc quản lý, vận hành hệ thống thiết bị tại Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị
1743/VP-TH Về việc thay đổi một số tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2018 (ngày 18/5/2018)
1743/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị thăm dò mỏ đất làm vật liệu san lấp của Công ty Cổ phần Non Nước
1742/VP-KGVX Về việc thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030
1740/VP-KTN Về việc kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông
1739/VP-KTN Về việc xem xét báo cáo số 289/BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư
1738/VP-KTN Về việc xem xét kiến nghị của Công ty Điện lực Lạng Sơn về thực hiện tiêu chí số 4 về Điện
1737/VP-KTN Về việc thăm dò mỏ cát, sỏi Yên Bình 1, xã Yên Bình, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng.
1734/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi (lần 2)
1732/VP-KGVX Về việc kiểm điểm việc xảy ra sai sót trong chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tối ngày 08/5/2018
160/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia kết hợp khảo sát hướng tuyến đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên