Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
966/UBND-KGVX Về việc đẩy mạnh thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách BHXH và chi trả dịch vụ an sinh xã hội
3815/VP-KTN Về việc sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
3814/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn
3813/VP-KTN Về việc lập hồ sơ quyết toán hạng mục đã hoàn thành xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng của một số dự án
3812/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU của Tỉnh ủy
3810/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển 3D Việt Nam
3809/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Lộc Bình về dụng một phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông
3808/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng về điều chỉnh vốn sự nghiệp năm 2019
3807/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn về điều chuyển xe ô tô
3806/VP-KTN Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
3805/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị tạo điều kiện chuyển quyền thuê đất cho doanh nghiệp mua tài sản thế chấp gắn liền với đất
3804/VP-TH Về việc báo cáo kết quả giải quyết một số kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2018
3803/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ về Quỹ Bảo trì Đường bộ
3802/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị đối với Dự án thành phần 2, đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng
957/UBND-KTTH Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ.
953/UBND-KTN Về việc đẩy mạnh hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3800/VP-KTN Về việc kiểm tra dự án Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh
3799/VP-KTN Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công
3794/VP-TH Về việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp
3793/VP-TH Về việc xây dựng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 và đề xuất, kiến nghị với Trung ương
3792/VP-KTN Về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3791/VP-KTTH Về việc xây dựng Quyết định Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
3788/VP-KTTH Về việc tham dự Hội nghị phổ biến cho các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán
3786/VP-NC Về việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức ngành kế hoạch, đầu tư
3785/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
3784/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam đối với phương án tài chính Dự án cao tốc đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng
3782/VP-KTTH Về việc điều tra, xử lý vụ việc vận chuyển trái phép gần 13 tấn pháo nổ qua cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
3781/VP-KGVX Về việc triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
3780/VP-KGVX Về việc tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 06/9/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn
3777/VP-KTN Về việc tham mưu thực hiện thủ tục điều chuyển cơ sở nhà đất
3772/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế cửa Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc bổ sung kế hoạch vốn
3769/VP-KTN Về việc điều chỉnh, bổ sung một số công việc công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh
3768/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Quan về thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Đức Tâm II
3767/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Đình Lập về điều chỉnh tên công trình sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ địa phương năm 2019
3765/VP-KTN Về việc điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy
3764/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị sửa chữa Nhà kiểm soát liên hợp Cốc Nam, huyện Văn Lãng
3763/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Lộc Bình về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019
3762/VP-KTN Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
3761/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Chi Lăng về việc hỗ trợ kinh phí GPMB dự án Đền thờ Chi Lăng, huyện Chi Lăng, giai đoạn 1
3760/VP-KTTH Về việc xây dựng Chương trình XTĐT năm 2020