Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
284/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước dưới đất của Công ty cổ phần khai thác đá Đồng Tiến tại thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng
262/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
249/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt của Công ty cổ phần Gia Lộc, tại xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định
218/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước dưới đất của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
168/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước dưới đất của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, tại thôn Háng Mới, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
167/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn tại thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập
166/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước dưới đất của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Sơn tại khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
165/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2726/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án Đầu tư khai thác khoáng sản quặng Bôxit khu Cốc Hương, thôn Nam Lân II, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng
2486/QĐ-UBND Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
2262/QĐ-UBND Hủy bỏ Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Chằm Mỏ Phiếu, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng
1607/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
1047/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
37/2016/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030