Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
31/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
19/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng nâng bậc lương tỉnh
18/GM-UBND Giấy mời họp xem xét dự thảo Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giai đoạn 2020 - 2025
16/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
15/GM-UBND Giấy mời họp triển khai công tác tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019
14/GM-UBND Giấy mời họp xem xét nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn- giai đoạn 1b và nội dung phương án tuyến, quy mô xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B
13/GM-UBND Giấy mời dự họp xem xét phương án xác định bổ sung số tiền sử dụng đất phải nộp của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Tân Sơn Thành
09/TB-UBND Thông báo về thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
12/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020
06/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp xem xét nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn giai đoạn 1b và nội dung phương án tuyến, quy mô xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B
11/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm
09/GM-UBND Giấy mời họp xem xét quyết định công bố đưa vào khai thác đoạn tuyến cao tốc Km45+100-Km109+660 thuộc công trình Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
08/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Kế hoạch và Đầu tư
07/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết trực tuyến ngành tài chính năm 2019
06/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
05/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
04/TB-UBND Thông báo về việc hoãn Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
05/GM-UBND Giấy mời họp xem xét nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn- giai đoạn 1b và nội dung phương án tuyến, quy mô xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18)
04/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm tỉnh
1/GM-UBND Giấy mời Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020
02/GM-UBND Giấy mời họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc Lễ hội Xuân Xứ Lạng, Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2020
510/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
509/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia
508/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến động viên khóa sổ thu, chi NSNN năm 2019
507/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Giao thông vận tải
506/GM-UBND Giấy mời Họp xem xét nội dung đưa đoạn tuyến cao tốc Km45+100 – Km109+660 thuộc công trình Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn vào khai thác
505/GM-UBND Giấy mời họp tổng kết Ban chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020
504/GM-UBND Giấy mời họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quý IV năm 2019
503/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020
502/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh
501/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
500/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (kỳ tháng 12/2019)
2678/QĐ-UBND Về việc cho phép Nhà máy giấy Lạng Sơn - Chi nhánh Công ty Phát triển số 1 - TNHH 1TV chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
730/TB-UBND Thông báo thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
499/GM-UBND Giấy mời về việc kiểm tra công tác chuẩn bị đưa vào hoạt động tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh)
498/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017- 2021” năm 2019
497/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2019
496/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét Đề án bố trí dân cư vùng thiên tai và dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
495/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
493/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh