Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
248/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp của ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương
247/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019
244/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Sữa học đường
243/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2019
242/GM-UBND Giấy mời dự họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán tại tỉnh Lạng Sơn
392/TB-UBND Thông báo về việc làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn
389/TB-UBND Thông báo thay đổi địa điểm phòng họp theo Thông báo số 385/TB-UBND ngày 12/7/2019
388/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 18/7/2019
241/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 ngành Kế hoạch và Đầu tư
240/GM-UBND Giấy mời họp làm việc với Đoàn giám sát 1154 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
239/GM-UBND Giấy mời Dự họp xem xét quy trình quản lý hoá đơn, chứng từ
238/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra
386/TB-UBND Thông báo về việc hoãn Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019
385/TB-UBND Thông báo thay đổi địa điểm phòng họp theo Giấy mời số 225/GM-UBND ngày 05/7/2019
237/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2019
236/GM-UBND Giấy mời Họp về việc triển khai thực hiện thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức tự động không dừng đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
235/GM-UBND Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm quý II/2019
234/GM-UBND Dự kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại cửa khẩu Chi Ma
233/GM-UBND Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch
379/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian Họp về tình hình đầu tư, sản xuất, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh
378/TB-UBND Thông báo thay đổi địa điểm phòng họp theo Giấy mời số 229/GM-UBND ngày 09/7/2019
231/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
230/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị sơ kết trực tuyến ngành Tài chính năm 2019
229/GM-UBND Giấy mời Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)
375/TB-UBND Thông báo hoãn cuộc Họp về việc thực hiện thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức tự động không dừng đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
374/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán
228/GM-UBND Giấy mời Dự họp về phản ánh kết quả thảo luận tổ đại biểu của kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá XVI
227/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
226/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
372/TB-UBND Thông báo về việc kiểm tra tiến độ xây dựng đền thờ Chi Lăng và tiến độ lập hồ sơ Khu di tích lịch sử Chi Lăng
225/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ
224/GM-UBND Giấy mời Họp xem xét đề nghị điều chỉnh dự án Trung tâm phân phối bán sỉ và kho vận của Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái
223/GM-UBND Giấy mời Họp về tình hình đầu tư, sản xuất, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh
222/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán.
221/GM-UBND Giấy mời họp về việc thực hiện thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức tự động không dừng đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
371/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức họp báo quí II năm 2019
219/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
217/GM-UBND Giấy mời Dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019
216/GM-UBND Giấy mời họp sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo Thu ngân sách nhà nước tỉnh.
351/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian Họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần tỉnh Lạng Sơn