Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
102/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng
99/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
127/TB-UBND Thông báo về thời gian tổ chức cuộc họp xem xét tiến độ triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
100/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Sở Tư pháp
98/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra, làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
97/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra, làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông
96/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Cục Hải quan
95/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban công tác liên hợp
94/GM-UBND Giấy mời Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019
113/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian làm việc với Sở Y tế
92/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
91/GM-UBND Giấy mời dự họp về tổng kết công tác tổ chức, phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Triều Tiên – Hoa Kỳ và đón Chủ tịch Triều Tiên thăm hữu nghị chính thức và Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam
97/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và hoãn cuộc Họp xem xét tiến độ triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
88/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
86/GM-UBND Về việc Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Văn Quan
85/GM-UBND Dự kiểm tra, làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo
84/GM-UBND Dự làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính
83/GM-UBND Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn
82/GM-UBND Giấy mời Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ngày 14 tháng 3 năm 2019)
81/GM-UBND Dự Lễ Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia
81/GM-UBND Giấy mời dự Lễ Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia
80/GM-UBND Giấy mời họp xem xét tiến độ triển khai Dự án đầu tư Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng; Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP)...
79/GM-UBND Kiểm tra tình hình thực hiện công trình các phòng học tại huyện Bình Gia thuộc dự án Đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lạng Sơn
78/GM-UBND Giấy mời hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
77/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra, làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
76/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Cục Thuế
91/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức buổi làm việc với Sở Y tế
87/TB-UBND Thông báo về việc bổ sung thành phần mời dự kiểm tra tại Giấy mời số 52/GM-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh
75/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra, làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
74/GM-UBND Giấy mời hội nghị triển khai công tác kiểm toán
73/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Bình Gia
72/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Lộc Bình
85/TB-UBND Thông báo thời gian họp thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh mở rộng
82/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2019
69/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai cấp bách khống chế Bệnh dịch tả lợn Châu Phi
68/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại thành phố Lạng Sơn
67/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng
66/GM-UBND Giấy mời kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (Bệnh viện 700 giường)
65/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Cao Lộc
64/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Đình Lập